Centrum Palmovka

ÚOHS potvrdil pokutu za novou radnici: výběrové řízení bylo netransparentní a diskriminační

Po třech letech trvajícím řízení padl konečný verdikt – tendr na stavbu nové radnice pro Prahu 8 nebyl v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. Průběh výběrového řízení 8jinak! kritizuje od samého počátku, proto jsme na začátku roku 2012 podali na Úřad na ochranu hospodářské soutěže podnět, aby bylo toto výběrové řízení přezkoumáno. Úřad naše argumenty uznal, a v roce 2013 zahájil správní řízení. Jeho výsledkem byla v roce 2014 pokuta ve výši 450.000 korun za řadu pochybení.

Občané Prahy 8 zaplatili reklamní kampaň na vlastní radnici za 2 miliony korun

 

Centrum Palmovka (nová budova radnice s obchodním centrem) nenápadně polyká další peníze. Rada Prahy 8 schválila reklamní kampaň ve výši téměř dvou milionů korun. Z rozpočtové kapitoly kultura/cestovní ruch a čtyři měsíce před volbami tak zaplatí občané Prahy 8 reklamu na vlastní radnici.

"Zvolený prostor je ideální pro situování městských centrálních funkcí"

V březnové Osmičce zveřejnila redakce obsáhlý článek o nové stavbě radnice a obchodního domu. Přiložená fotografie architekta Pleskota má ve čtenářích vzbudit dojem, že se jedná o erudovaný text známého architekta, obsah textu a způsob argumentace ale svědčí o opaku. Požádali jsme o reakci na text architekta Martina Klodu.

 

Problém stavby komplexu Nová Palmovka má několik rovin. Ta první je politická.

Ceny ze smlouvy na stavbu Centra Palmovka zůstávají tajné

Je to právě rok, co jsme radnici Prahy 8 požádali o zveřejnění cen ze smlouvy na stavbu a provoz Centra Palmovka. Protože nikdo z oslovených politiků nereragoval na naše výzvy ke zveřejněné celé smlouvy, požádali jsme o tyto informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Proti tvrzení Prahy 8, že ceny naplňují znaky obchodního tajemství a nemohou být tedy zveřejněny, jsme se odvolali. Magistrát hlavního města Prahy nám dal za pravdu a rozhodnutí Prahy 8 již 4x zrušil.

"Nepleťte se nám do toho" vzkazují radní občanům Prahy 8

Přestože svět už žije lednovým vydáním „Osmičky“, rádi bychom se ještě vrátili k jejímu prosincovému číslu. Strana zelených ve fóru zmínila „mrtvý projekt Centra Palmovka“. Otázka zřejmě směřovala ke skutečnosti, že Centrum Palmovka se tři a půl roku po podpisu smlouvy nezačalo stavět.

Centrum Palmovka má územní rozhodnutí, do Libně přivede přes 20 000 aut

Projekt nové radnice a komerčního centra Centrum Palmovka získal územní rozhodnutí. Všechny námitky občanských sdružení byly zamítnuty. Z textu rozhodnutí mimo jiné vyplývá, že územní rozhodnutí bylo uděleno v souvislosti s urbanistickou studií arch. Josefa Pleskota, kterou zadal - a poté odmítl - Útvar rozvoje hlavního města Prahy.

PRAHA 8 PŘEPLATILA PRÁVNÍ SLUŽBY O 230%

zdroj: idnes.cz

 

Ministerstvo vnitra vypsalo tendr na právní služby, a kvůli údajné mimořádně nízké nabídkové ceně se z něj neúspěšně pokusilo vyloučit advokátní kancelář Rowan Legal.

Tato informace je pro občany Prahy 8 nečekaně zajímavá. Ta samá advokátní kancelář poskytovala v roce 2010 právní služby v souvislosti se stavbou nové radnice. A zatímco v tendru pro ministerstvo vnitra nabídli Rowan Legal sazbu 900,- Kč za hodinu práce, radnice Prahy 8 „vysoutěžila“ jejich služby za 3.000,- Kč za hodinu. Ve formálním tendru, kdy byly osloveny předem vytipované společnosti a uchazeči měli na zpracování nabídky tři dny, zvítězila nabídková cena která je o 230% vyšší než částka, kterou společnost nabídla ve skutečně konkurenčním prostředí. 

Celkem za právní služby poskytované Rowan Legal zaplatila Praha 8 přes dva miliony korun. Kromě právních služeb zhotovila společnost tzv. koncesní projekt v rozsahu 70 stran, za nějž zaplatila Praha 8 téměř 6 milionů korun.

Všechny smlouvy podepisoval tehdejší starosta a současný radní za ODS, Josef Nosek.

Nová radnice Prahy 8: právní analýza potvrdila nevýhodnost smlouvy (Tisková zpráva 18. 6. 2013)

Záměr Prahy 8 postavit novou radnici s komerčním centrem za více než miliardu korun jako výhodnou investici zpochybňují posudky politických stran i občanských sdružení.

Pages

Subscribe to RSS - Centrum Palmovka

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky