Připojte se

Vítáme Váš zájem o dění okolo sebe!

Způsobů, jak se můžete zapojit, je několik:

  • Staňte se aktivním členem spolku 8jinak!. Pomáhejte nám pořádat veřejné diskuze, usilovat o zvýšení transparentnosti radnice, hlídat veřejné zakázky, pořádat sousedské večery atd. Vítáme nové nápady!
  • Choďte na jednání Zastupitelstva MČ Praha 8. Na každém jednání je dán prostor občanům zeptat se na cokoli, co je zajímá. Využijte tuto možnost. Problémem je, že jednání probíhají již od 10:00, takže je pro většinu pracujích těžké se na jednání dostavit. Pokud se Vám to nelíbí, napište zastupitelům, ať na nejbližším jednání schválí posunutí začátku jednání na 16:00. Současně je ovšem možné sledovat jednání zastupitelstva online.
  • Máte-li možnosti tisku, pomozte nám s tiskem našich propagačních letáků. Pokud jste právník, oceníme nabídku právní pomoci. Hledáme i grafiky, kteří nám pomohou s tvorbou letáků či webu.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky