Blanka 2

Název Blanka 2 se vžil pro označení posledních dosud nezahájených staveb Městského (tedy vnitřního) okruhu. Konkrétně se jedná o úseky Pelc Tyrolka – Balabenka, Balabenka – Štěrboholská radiála a Libeňská spojka. Podobně jako u Blanky 1 i zde se jedná o dvou- až třípruhové komunikace s mimoúrovňovými kříženími dálničního charakteru a s částečným vedením podzemními tunely.

Dokončení okruhu má za cíl zklidnit dopravu v centru Prahy. Ve skutečnosti jsou ale pozitiva projektu jak z hlediska dopravy, tak životního prostředí sporné. Díky jevu známému jako indukce dopravy hrozí, že nová moderní komunikace automobilovou dopravu spíše zintenzivní, než-li utlumí. Při dosud nedostavěném vnějším okruhu je zde navíc riziko, že městem bude velice pohodlně projíždět tranzitní doprava. Stavba je necitlivá i z dalších důvodů – zhoršením průchodnosti ne-li přímo znemožněním pohybu pro chodce a cyklisty, bouráním domů a celkovým záborem místa a necitlivým zásahem do okolí.


Zdroj: http://mestskyokruh.infoZdroj:  www.tunelblanka.czZdroj: http://www.auto-mat.cz/tunel-blanka/strucne-o-blance-2/

Na dokončení Blanky 2 navážou výstavy dalších rychlostních komunikací. Jedná se především o výstavbu vnitřního úseku Vysočanské radiály (od Kbelské ulice po Čuprovu). Kritická situace ulice V Holešovičkách zůstane nevyřešena a v diskusi je i výstavba nové Čimické radiály.

Požadujeme proto podmínit realizaci záměru předchozím dokončením Pražského (vnějšího) okruhu, zavedení nízkoemisních zón a mýta ve vnitřních částech Prahy a adekvátní řešení cyklistické i pěší dopravy.

 

 

Více informací můžete získat na: www.auto-mat.cz, www.ceskedalnice.cz, http://mestskyokruh.info

Komentář Martina Klody k debatě o Blance 2

Prezentace z debaty o Blance 2 Vratislava Fillera ze sdružení Auto*mat 

Prezentace z debaty o Blance 2 architekta Lejčara z atelieru ALEJ

 

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky