Ceny ze smlouvy na stavbu Centra Palmovka zůstávají tajné

Je to právě rok, co jsme radnici Prahy 8 požádali o zveřejnění cen ze smlouvy na stavbu a provoz Centra Palmovka. Protože nikdo z oslovených politiků nereragoval na naše výzvy ke zveřejněné celé smlouvy, požádali jsme o tyto informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Proti tvrzení Prahy 8, že ceny naplňují znaky obchodního tajemství a nemohou být tedy zveřejněny, jsme se odvolali. Magistrát hlavního města Prahy nám dal za pravdu a rozhodnutí Prahy 8 již 4x zrušil. Naše radnice však na svém názoru trvá dál - občané nemají právo vědět, kolik bylo z veřejných prostředků zaplaceno za návrh radnice nebo za projektovou dokumentaci. Smlouva je tak veřejnosti přístupná v této podobě:

ceny_retus.jpg

 

Ostatní smlouvy, upravující nakládání s finančními prostředky na stavbu Centra Palmovka (např. smlouvy s městskou akciovou společností Centrum Palmovka a.s.) nebyly zveřejněny vůbec.

Přestože správní řízení v tuto chvíli trvá rok, utajené ceny se snažíme získat dál - informace o dalším průběhu našeho snažení  budeme zveřejňovat na našich stránkách a na facebookovém profilu.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky