PRAHA 8 PŘEPLATILA PRÁVNÍ SLUŽBY O 230%

zdroj: idnes.cz

Ministerstvo vnitra vypsalo tendr na právní služby, a kvůli údajné mimořádně nízké nabídkové ceně se z něj neúspěšně pokusilo vyloučit advokátní kancelář Rowan Legal.

Tato informace je pro občany Prahy 8 nečekaně zajímavá. Ta samá advokátní kancelář poskytovala v roce 2010 právní služby v souvislosti se stavbou nové radnice. A zatímco v tendru pro ministerstvo vnitra nabídli Rowan Legal sazbu 900,- Kč za hodinu práce, radnice Prahy 8 „vysoutěžila“ jejich služby za 3.000,- Kč za hodinu. Ve formálním tendru, kdy byly osloveny předem vytipované společnosti a uchazeči měli na zpracování nabídky tři dny, zvítězila nabídková cena která je o 230% vyšší než částka, kterou společnost nabídla ve skutečně konkurenčním prostředí. 

Celkem za právní služby poskytované Rowan Legal zaplatila Praha 8 přes dva miliony korun. Kromě právních služeb zhotovila společnost tzv. koncesní projekt v rozsahu 70 stran, za nějž zaplatila Praha 8 téměř 6 milionů korun.

Všechny smlouvy podepisoval tehdejší starosta a současný radní za ODS, Josef Nosek.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky