Centrum Palmovka má územní rozhodnutí, do Libně přivede přes 20 000 aut

Projekt nové radnice a komerčního centra Centrum Palmovka získal územní rozhodnutí. Všechny námitky občanských sdružení byly zamítnuty. Z textu rozhodnutí mimo jiné vyplývá, že územní rozhodnutí bylo uděleno v souvislosti s urbanistickou studií arch. Josefa Pleskota, kterou zadal - a poté odmítl - Útvar rozvoje hlavního města Prahy.

Urbanistická studie řeší hlavně dopravní vztahy v území, jednou z hlavních změn bude zrušení pěší zóny v ulici Na Žertvách a její zprůjezdnění z Libeňského mostu směrem na Balabenku (viz obrázek z Ověřovací urbanistická studie, AP ATELIER). Předpokládaná kapacita obousměrné komunikace je 20 000 aut denně. Další 2 tisíce osobních a 20 nákladních aut denně přivede do území samotná stavba Centra Palmovka.

Navrhované dopravní řešení bylo veřejnosti představeno letos v březnu na veřejné debatě jako návrh, o kterém ještě údajně není rozhodnuto. Primátor Tomáš Hudeček jej pak výslovně odmítl. Přesto Praha 8 s tímto dopravním řešením počítá a příprava studie je koordinována v souvislosti se stavbou nové radnice, jedná se tedy o předem připravený a promyšlený postup. Autor urbanistické studie, architekt Josef Pleskot, je zároveň autorem návrhu nové radnice a masivní výstavby, kterou v dolní Libni plánuje firma Metrostav.

Ačkoliv nová osmipatrová radnice výrazně ovlivní podobu dolní Libně a bude výrazně určovat širší vztahy v okolí, objekt vznikl bez jasné koncepce rozvoje celého území. Podle stavebního odboru Prahy 8 to však není problém, protože „rozsah řešení je omezený pouze na pozemek zadavatele, a nedokládá jednoznačné řešení veřejných prostranství“.

Celý text rozhodnutí naleznete zde

 

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky