O nás

Členové spolku:

Mgr. et MgA. Andrea Culková

Jako matka a profesí dokumentaristka ostražitě sleduji dění kolem sebe a chci se aktivně podílet na jeho utváření.

„Na Palmovce žiji od roku 2002 a aktuálně ji pozoruji zejména zorným úhlem našich 3 dětí, jejich bezpečnosti a možností rozvoje. Co vidím bezprostředně každý den mě spíš děsí. Drogové dealerské centrum v okolí metra Palmovka, neutěšené prostory autobusového nádraží, zanedbanou zeleň v okolí bývalého nádraží. Naopak postrádám zázemí pro trávení času rodičů s dětmi, vhodná místa pro venkovní volnou hru a zábavu odrůstajících dětí - proč třeba nevytvořit druhou Guttovku? Kde jsou jasné srozumitelné urbanistické plány (a realizace) výrazně zlepšující každodenní život nás občanů - rodičů?"

Mgr. Miroslav Novák

Dlouhodobě se profesně zabývám ekologickou výchovou, aktuálně se zajímám o oblast předškolní výchovy a o problematiku dětských hřišť v přírodním stylu.

Libeň přežívá v myslích lidí jako místo, kde je genius loci (díky Hrabalovi, Boudníkovi, ale třeba i typickému plynojemu) a někdy to pro ně je impulz se sem přistěhovat. Já bydlím na Palmovce víc než 8 let , ale ducha místa jsem tu cítil jen jednou, v květnu 2011, při Noci literatury. Najednou to tu osobitě kulturně zazářilo a hned zase zhaslo. Je škoda nevyužít té dobré pověsti a nepokusit se jí alespoň z části naplnit. Angažovaná veřejnost a nevšední městský prostor by tu byly, co chybí je kulturní vize a podpora zázemí."

Mgr. et MgA. Pavlína Kalandrová

Filmová producentka, předsedkyně spolku

„Cítím vnitřní potřebu pěstovat si v současném globalizovaném světě a ve velkoměstské atmosféře Prahy lokální rozměr, mít své stálé místo, o které se člověk zajímá, pečuje o ně, věnuje mu svůj čas a energii. Tím místem se pro mě před pěti lety stala Praha 8."

Mgr. et MgA. David Kumermann

Fotograf

„'Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni!' - Přál bych si, aby v budoucnu toto neplatilo alespoň o Libni."

Mgr. Věra Chmelárová

Vystudovala humanitní obor, pracuje ve veřejnoprávním médiu. Do Libně podle svých slov podvědomě následovala stopy předků, kteří odtud před dvaceti lety odešli.

„Princip zastupitelské demokracie nás nezbavuje zodpovědnosti za to, v jaké společnosti a v jakém prostředí žijeme. Necítím se být volebním automatem, který jednou za čtyři roky odevzdá hlas a v mezidobí tiše čeká jak to dopadne. Prostor pro dialog veřejnosti, občanských inciativ a volených zastupitelů je v Libni obrovský a je v zájmu nás všech ho využít.“

Mgr. Barbora Hanžlová

Zakladatelka spolku. Studovala a pracuje v oboru ochrany životního prostředí.

Na můj kritický pohled na fungování české společnosti měl, myslím, významný vliv můj dlouholetý pobyt v zahraničí. Věci, které jsou na Západě samozřejmostí, jsou v ČR stále bezostyšně ignorovány a lidé se proti tomu neozvou. Vadí mi arogance úředníků a politiků a netečnost lidí k dění okolo nich.“

Mgr. Jakub Mareš

sociolog

 

Důležité dokumenty:

Stanovy spolku 8jinak!

Výpis z Rejstříku spolků

Zpráva o činnosti za rok 2011

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2015

Zpráva o činnosti za rok 2016

Zpráva o činnosti za rok 2017

Zpráva o činnosti za rok 2018

Zpráva o činnosti za rok 2019

Zpráva o činnosti za rok 2020

Zpráva o činnosti za rok 2021

Kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakt.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky