Nová radnice Prahy 8: právní analýza potvrdila nevýhodnost smlouvy (Tisková zpráva 18. 6. 2013)

Záměr Prahy 8 postavit novou radnici s komerčním centrem za více než miliardu korun jako výhodnou investici zpochybňují posudky politických stran i občanských sdružení.

Občanské sdružení 8jinak!, které projekt dlouhodobě monitoruje, si zadalo právní analýzu smluvních podmínek stavby a provozu Centra Palmovka. Nezávislá advokátní kancelář ve 20stránkovém posudku vyhodnotila smlouvu jako nevýhodnou v mnoha oblastech: např. účelové zúžení možností, jak od smlouvy odstoupit, sankce pro poskytovatele stavby jsou 6x nižší než odměny, smlouva obsahuje rozhodčí doložku, která je pro veřejnoprávní subjekty nestandardní. Velmi široce jsou také vymezeny „důvěrné informace“, čehož Praha 8 využila a před zveřejněním smlouvy z ní vymazala veškeré ceny.

„Absurdní je na celé věci hlavně fakt, že smlouvu si závazně navrhla sama Praha 8 jako zadavatel, druhá smluvní strana v ní nesměla nic měnit“ komentuje situaci členka sdružení 8jinak! Věra Šmejkalová. „Na právní a poradenské služby v souvislosti s projektem bylo vyčleněno více než 13 milionů korun – a výsledkem je 70stránkový koncesní projekt za 4 miliony a smlouva, v níž si Praha 8 dobrovolně omezila svá práva“.

Obdobný posudek smlouvy se stejným výsledkem si nechali v roce 2011 zpracovat zástupci strany TOP09, která tehdy byla na Praze 8 čerstvým členem koalice. Jeho autor mimo jiné zmínil reálné nebezpečí zrušení soutěže, v níž byl vybrán poskytovatel stavby, pokud bude tato napadena.

 

http://8jinak.cz/sites/default/files/docs/8jinak_centrum_palmovka_tz.doc

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky