Palmovka jinak - třetí setkání 24. 4. 2014

Dne 24. dubna proběhlo v Husově kapli v Praze 8 veřejné setkání k participačnímu projektu Palmovka jinak, jehož cílem je vyhlásit pro Palmovku a dolní Libeň urbanistickou soutěž. Tým expertů pod vedením Petra Klápště představil výsledky předchozích dvou participačních setkání, které proběhly na podzim roku 2013 (prohlédněte si prezentaci). Setkání se zúčastnilo několik desítek lidí, včetně odborníků z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. O Palmovce a její budoucnosti tak diskutovali místní obyvatelé, zástupci občanského sdružení i odborníci na městské plánování. Pozvali jsme také všechny zastupitele a radní z Prahy 8, protože zájem a podpora politiků na komunální úrovni je pro úspěch projektu důležitá. Setkání se zúčastnili zástupci Strany zelených, KDU-ČSL a ANO. Fotky z veřejného setkání najdete v galerii.

petr_web.jpg

Zastupitelům městské části Praha 8 jsme o týden dříve nabídli schůzku k prezentaci dosavadních výstupů projektu, nabídky využili představitelé TOP 09, ČSSD a Strany zelených.

První část projektu, zaměřenou na zapojení široké veřejnosti do procesu městského plánování, uzavřeme do konce června. Další aktivity budou směrovat k prosazení urbanistické soutěže, kterou by měla vyhlásit Praha 8 jako městská část.

K naší snaze můžete snadno přispět i vy:

  • Chtějte vědět, zda a jak se plánuje rozvoj území – má místní samospráva vizi, jak by celoměstsky významná lokalita měla v budoucnu vypadat? Jsou plánovány např. investice do veřejného prostoru?
  • Zajímejte se o nejbližší budoucnost Palmovky - víte, že se v jejím okolí plánuje minimálně 5 velkých kancelářských budov? Často bez respektu ke stávající zástavbě, nebo dokonce proti vůli místních obyvatel?
  • Žádejte aktuální informace o dopravních stavbách, které mohou výrazně ovlivnit podobu i fungování místa – bude ulice Na Žertvách zprůjezdněna pro 20 000 aut denně? Jakou dopravní zátěž na Palmovku přivede Centrum Palmovka? Jak Praha 8 připomínkuje např. chystanou rekonstrukci tramvajové tratě na Palmovce a Metropolitní plán?

Kontaktujte svého zastupitele a zeptejte se, zda podpoří urbanistickou soutěž pro Palmovku.Ta zajistí koncepční a ucelený rozvoj území tak, aby byly zohledněny nejen zájmy developerů ale  i místních obyvatel. Nebo toto kritérium zvažte, až se budete rozhodovat v komunálních volbách – jsou už za půl roku.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky