Tisková zpráva ze dne 21. 8. 2017 - Hackenschmied 110

Hackenschmied 110

Alexander Hackenschmied. Světoznámý avantgardní filmař a fotograf, karlínský rodák a držitel Oskara. Letos by oslavil 110. narozeniny. Připomínáme si ho od konce srpna do poloviny října v Praze sérií filmových a fotografických událostí.

 

Periferie II je VJ večer hudebního uskupení Curry Collective, který se uskuteční 29. srpna 2017 od 20:00 v Přístavu 18600.

Jde o poctu Alexandru Hackenschmiedovi a jeho vynikajícímu prvnímu filmu Bezúčelná procházka. Tematicky volně navazuje na starší audiovizuální performanci Periferie z roku 2004, využívá 8 mm filmový materiál experimentálního filmaře Martina Blažíčka, který nově bude naživo mixovat VJ Adam Široký. Po hudební stránce se můžeme těšit na noizově rytmický soundtrack sycený smyčkami industriálního field-recordingu, no-input mixu a špinavou rytmikou. Experiment bude trvat 40 minut bez přestávky.

Ukázky z hraní Curry Collective: https://currycollective.bandcamp.com/

O projektu Periferie z roku 2004 více na webu: http://hammid.wz.cz/periferie/

Tip na rozhovor / hosta: zástupci hudebního uskupení Curry Collective, Adam Široký a Jan Horký.

 

Hackenschmied 110, pod tímto názvem se uskuteční dvě odborně komentované projekce v letních kinech Regina v Karlíně, 5. září 2017 ve 20:30, a 1435mm na Nákladovém nádraží Žižkov, 7. září 2017 ve 20:30.

Diváci budou mít ojedinělou příležitost na plátně zhlédnout pásmo filmů, na kterých se autorsky podílel Alexandr Hackenschmied ve svém československém období. V sedmdesáti minutách představíme jeho tvorbu ve třech tematických blocích. Nejprve samostatně uvedeme první Hackenschmiedův film Bezúčelná procházka (1930), druhý blok je věnován krátkým reklamním a propagačním filmům pro Baťovy závody, které vytvořil spolu s režisérem Elmarem Klosem: Střevíček (1935), Nová píseň (1935) a Silnice zpívá (1937). Třetí blok představí dokumentární filmy Dvakrát kaučuk (1946) a S panem prezidentem na Zlínsku 1936 (1936) a Tvář Zlína (1937).

Tip na rozhovor / hosta: Zástupce Národního filmového archivu – kurátorka sbírek Iwona Lyko či generální ředitel Michal Bregant, oba odborníci na A. H. Paní Lyko bude mít úvody k filmům při projekci 5. září a pan Bregant 7. září.

 

Alexandr Hackenschmied - Mexiko, výstava fotografií v Synagoze na Palmovce, 11. - 22. října 2017 představí fotografie Alexandra Hackenschmieda, které pořídil během natáčení svého prvního amerického filmu Zapomenutá vesnice. Na filmu pracoval jako kameraman s režisérem Herbertem Klinem a není vyloučeno, že se tam potkal s dalším kameramanem tohoto snímku Henri Cartier-Bressonem.

Kurátorem výstavy je fotograf profesor Pavel Dias. Poprvé byla prezentována v červnu tohoto roku ve Zlíně v rámci doprovodného programu 57. ročníku Zlín Film Festivalu u příležitosti 70. výročí uvedení filmu Zapomenutá vesnice v Československu. Stalo se tak v roce 1947 na filmovém Festivalu v Mariánských Lázních.

Zveme na vernisáž dne 11. října v 18:00 a v následujících dnech na dvě odborné přednášky s projekcemi. 17. října v 18:00 se v rámci výstavy uskuteční přednáška historika fotografie Pavla Vančáta o Alexandru Hackenschmiedovi s projekcemi filmů Bezúčelná procházka a Meshes of the Afternoon. 18. října v 18:00 se odehraje přednáška kurátora výstavy, fotografa Pavla Diase o Alexandru Hackenschmiedovi a filmu Zapomenutá vesnice. Otevřeno denně 14:00 – 19:00, v místě možno navštívit také pop-up kavárnu. Každý den v 17:00 se bude konat 30 minutová komentovaná prohlídka.

Tip na rozhovor / hosta: Kurátor výstavy fotograf prof. Pavel Dias.

 

Po stopách bezúčelné procházky, dokumentární dílny s dětmi na karlínských a libeňských školách (podzim). Hodnotný styl Hackenschmiedova filmového rukopisu umožníme poznat a rozpracovat dětem v rámci tvůrčích filmových dílen. Uskuteční se ve spolupráci s My Street Films a jejich výsledkem bude filmová pocta Alexandru Hackenschmiedovi a především jeho filmu Bezúčelná procházka. Vzniknou dva krátké filmy, které budou následně umístěny na online portálu http://mystreetfilms.cz/, kde jsou na mapě prezentovány na konkrétním místě natočené krátké dokumenty. Skrze tuto platformu bude možné filmy zapojit do celorepublikové soutěže žáků základních škol.

Tip na rozhovor / hosta: Zástupce My Street Films, Diana Tabakov či Hana Gomoláková.

 

Hlavním pořadatelem projektu Hackenschmied 110 je 8jinak!, spolek. Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Zajímá nás transparentní veřejná správa, doprava, urbanismus, kultura ve veřejném prostoru. V minulosti jsme realizovali například sérii audio-vizuálních akcí Lieben Libeň či urbanistický participační projekt Palmovka jinak.

Velmi nás těší partnerství, která se nám pro realizaci projektu Hackenschmied 110 podařilo přirozeně navázat. Spolupracujeme se Sdružením Serpens, Duracfilmem, Národním filmovým archivem, Zlínským filmovým festivalem, Přístavem 18600, Letním kinem Regina, kinem 1435mm a My Street Films. Hlavní město Praha i Městská část Praha 8 nás podpořily kulturním grantem, Dopravní podnik hlavního města Prahy pak prostorem pro inzerci. Našimi mediálními partnery jsou Respekt a Radio 1. V neposlední řadě děkujeme za podporu a spolupráci Petře Hammid a Julii Hammid.

 

Širší souvislosti projektu Hackenschmied 110

Projekt Hackenschmied 110 popularizuje osobnost Alexandra Hackenschmieda a propaguje myšlenku zřízení památníku u jeho rodného domu v Karlíně, na rohu Kaizlových sadů a Křižíkovy ulice. Památník má být v horizontu 1 – 2 let realizován formou otevřené soutěže, jejíž výsledky vybere respektovaná odborná porota. V této věci jednáme o spolupráci s MČ Praha 8 a s Galerií hlavního města Prahy.

Tip na rozhovor / hosta: Pavel Vančát, kurátor fotografických výstav, iniciátor soutěže na památník Alexandra Hackenschmieda na jeho rodném domě v Karlíně.

 

Alexander Hackenschmied (od roku 1947 americký občan Alexander Hammid) patří k zakladatelským tvůrčím i organizátorským osobnostem moderní české fotografie i filmu. Od konce dvacátých let publikoval v tehdejších časopisech fotografie a zároveň se postupně uplatňoval ve filmové profesi. V průběhu třicátých let se pak stal jedním z nejvýznamnějších českých filmařů – působil ve zlínských atelierech. Od čtyřicátých let se prosadil v USA jako autor dokumentárních a experimentálních filmů.

Pro hlubší poznání osobnosti Alexandra Hackenschmieda doporučujeme knihu Alexander Hackenschmied. (Bez)účelná procházka z nabídky nakladatelství Národního filmového archivu.

 

Zajímavost – „rodný dům v Karlíně“

Alexander Hackenschmied se narodil roku 1907, ve skutečnosti v Linci, v Rakousku, kam jej jeho matka odjela z Karlína donosit a porodit, protože nemanželské děti byly tehdy společensky obtížně přijatelné. V Karlíně Hackenschmied nicméně vyrůstal a navštěvoval zde i základní a střední školu.

 

Kontakt pro novináře:

Pavlína Kalandrová

pavlina.kalandrova@email.cz, tel. 724 328 583

Jsem k dispozici jak pro rozhovor o projektu Hackenschmied 110, jehož jsem iniciátorkou a hlavní pořadatelkou, tak pro zprostředkování rozhovoru s ostatními aktéry – viz konkrétní návrhy výše.

 

Webová prezentace projektu www.8jinak.cz/hackenschmied-110

FB stránka projektu facebook.com/HACKENSCHMIED110 / @HACKENSCHMIED110

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky