Otevřený dopis primátorce a radním Hlavního města Prahy ve věci dostavby Městského okruhu

V Praze dne, 22. května 2017

Vážená paní primátorko, vážení radní,

v těchto dnech se rozhoduje o velmi citlivém problému pražské dopravy. Potřebnost dokončení Městského okruhu (MO) je nezpochybnitelná, ale bohužel pokračování plánů ze 70. let v téměř nezměněné podobě je pro město danajským darem.

Projekt je dědictvím divokého plánování megalomanských dopravních staveb v centrech měst z doby, kdy byla neuváženě nadřazována infrastruktura pro automobilovou dopravu
nad všemi ostatními hodnotami měst. Navržená podoba projektu by jistě plnila svou funkci, ale v 21. století již stavby dálničního typu do center měst nepatří. Projekt je sice navržen tak,
aby ulevil centru města, ale zároveň jeho podoba může mít nedozírné následky pro své okolí, kde vytváří periferii a stává se bariérou. Přitom existují efektivní řešení, která mohou pomoci
vyřešit automobilovou dopravu citlivě a městotvorně.

Zásadní též je, že prosazení projektu v dnešní podobě by vedlo k ochromení dopravního rozpočtu hlavního města a omezení jiných potřebných investic. Praha není natolik bohatá,
aby si mohla dovolit utrácet miliardy za stavby, které nepřinesou dostatečnou efektivitu a pro některé čtvrti budou mít devastační účinek. Paradoxem je, že si Magistrát v této době
nechává zpracovat studii na humanizaci Severojižní magistrály, ale zároveň by utratil desítky miliard za stavbu podobných kvalit. Poučme se ze západních zemí, kde hledají dopravní
řešení vstřícná k životu ve městech.
Je nutné nalézt variantu, která umožní snadný průjezd městským okruhem, ale která zároveň pomůže zlepšit kvality městského prostředí a tím podpoří ekonomiku daného místa i celého
města.
Žádáme tedy vedení Hlavního města Prahy o:
I. Pozastavení prosazovaného projektu dostavby městského okruhu.
II. Vytvoření pracovních týmů a prověření nových i stávajících (Duál od IPR, projekt
ateliéru D3A, návrh sdružení Automat) variant dostavby MO či jejich kombinací.
III. V návaznosti na zvolenou variantu obnovení prací na projektu zahloubení ulice
V Holešovičkách.

Věříme, že kvalitní řešení lze nalézt za spolupráce s experty i veřejností.

Se srdečným pozdravem

Adam Scheinherr za inicativu Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat
8jinak!, spolek
Sdružení SERPENS
Potala, o. p. s.
Okrašlovací spolek Libeň, z.s.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky