Tisková zpráva z 22. 5. 2017 k problematice Městského okruhu

Tisková zpráva spolku 8jinak! a iniciativy Libeňský most nebourat, nerozšiřovat ze dne 22. května 2017 k problematice dostavby Městského okruhu

Hlavní město Praha v letošním roce zintenzivnilo práce na projektu dostavby Městského okruhu Prahy. V úterý, 23. 5. rozhoduje o projektu Rada HMP, ve čtvrtek, 25. 5. Zastupitelstvo HMP.

Městský okruh? Chceme ho, ale záleží nám na tom JAK! Nikdo nepochybuje o tom, že dostavba je nutná – například v Libni je neudržitelná situace se stavebními uzávěrami trvajícími několik desítek let. Zajímavé, ale nepříliš známé je, že existují i lehčí varianty, které zbytečně nenavyšují kapacitu automobilové dopravy ve městě (jakkoli ji nijak neomezují), místo tunelů zřizují městské bulváry, dopravu řeší komplexně pro všechny její typy – automobilovou, hromadnou, cyklistickou, pěší.

Dnes jsme primátorce a radním HMP odeslali otevřený dopis týkající se dostavby Městského okruhu Prahy. Přečtěte si celé znění dopisu.

Věříme, že kvalitní řešení se dá nalézt za spolupráce s experty i veřejností a žádáme vedení HMP o následující:

  • Pozastavení prosazovaného projektu dostavby městského okruhu.
  • Vytvoření pracovních týmů a prověření nových i stávajících (Duál od IPR, projekt ateliéru D3A, návrh sdružení Auto-mat) variant dostavby MO či jejich kombinací.
  • V návaznosti na zvolenou variantu obnovení prací na projektu zahloubení ulice V Holešovičkách.

Současně bychom v této souvislosti rádi pozvali širokou veřejnost na debatu s odborníky a politiky Kam po Blance? Veřejná debata o dostavbě Městského okruhu.

Uskuteční se dne 31. května 2017, 17:00 - 19:00 hod v karlínské budově Českého rozhlasu, sídlo stanice Regina DAB Praha, adresa Hybešova 10, Praha 8. Debata nebude přenášena Českým rozhlasem (pouze zaznamenána), proto je důležitá co největší živá účast všech, které toto téma zajímá.

Mluvčí v diskusi budou odborníci, Jaroslav Zima (D3a), Vratislav Filler (Auto-mat), zástupce IPR (v jednání), projektant oficiálního projektu dostavby či zástupce investora (v jednání) a zástupci tří koaličních stran z Hl. m. Prahy, radní Petra Kolínská (SZ), primátorka Adriana Krnáčová (Hnutí ANO - jednání), radní Petr Dolínek (ČSSD - v jednání).

Debatu pořádají spolek 8jinak! a iniciativa Libeňský most nebourat, nerozšiřovat ve spolupráci s Českým rozhlasem Regina.

Informace průběžně aktualizujeme na fb události https://www.facebook.com/events/434659120234545

 

Organizátoři debaty a iniciátoři otevřeného dopisu uvedli:

„Desítky let stará koncepce okruhu přes rezidenční Libeň z konce 70. let minulého století stále žije svým životem i přesto, že dopravní situace v Praze se za posledních 40 let významně proměnila. Naprosto chybí veřejná diskuse nad smysluplností tohoto projektu a nad případnými variantami. To chceme touto debatou napravit," říká jedna z organizátorek debaty a obyvatelka Libně a členka spolku 8jinak! Pavlína Kalandrová.

„Je poměrně zarážející, že město na jedné straně připravuje projekt humanizace magistrály, aby o kus dál v Libni opakovalo stejné chyby minulosti a budovalo sérii mimoúrovňových křižovatek a nájezdových ramp. Buď je tedy strategií města budovat město pro auta bez ohledu na to, jaké komplikace a bariéry to chodcům přináší, nebo chce město budovat moderní metropoli, kterou nevede dálnice centrem města a kde se myslí i na neautomobilovou dopravu," dodává k tomu Věra Chmelárová, další organizátorka, členka 8jinak! a obyvatelka Libně.

„Dostavba Městského okruhu je klíčová pro další rozvoj Prahy. Absenci veřejné debaty o tak zásadním tématu považuji za obrovskou chybu. Navíc pokud se skutečně bude dále pokračovat v této zastaralé verzi trasování okruhu, může znovu vzniknout tlak na rozšíření Libeňského mostu," vysvětluje Adam Scheinherr z iniciativy Libeňský most nebourat, nerozšiřovat, proč se k organizaci této debaty připojil.

 

Kontakty pro novináře:

Za 8jinak!, spolek – Pavlína Kalandrová

8jinak@gmail.com

Tel. 724 328 583 (dostupná od 24. 5.)

 

Za Iniciativu Libeňský most nebourat, nerozšiřovat

adam.scheinherr@email.cz

Tel. 776 771 913

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky