Procházky Libní na Den architektury

Navrhli jsme do programu Dne architektury dvě procházky, které současně spolupořádáme. Sobotní, oblastí Rokosky, povede historik umění Tomáš Řepa, a tu nedělní po Palmovce architekt Petr Klápště. Srdečně zveme!

Praha – Rokoska stará a nová

Objevte s námi nepříliš známou, ovšem o to zajímavější část horní Libně. Usedlost Rokosku a protilehlou vilovou čtvrť s prvorepublikovými funkcionalistickými a historizujícími vilami nám představí historik architektury Tomáš Řepa. 

Sraz: so 1. 10., 14.00, Budínova 10

Praha – Palmovka jako rozvojové území

Palmovka a její okolí v sobě slučuje zašlou slávu centra dříve samostatného města Libně, významný dopravní uzel a velký rozvojový potenciál, který se zatím nedaří pozitivně využít. Procházka bude zaměřena urbanisticko-architektonicky a průvodcem bude architekt Petr Klápště.

Sraz: ne 2. 10., 16.00, prostranství před novou libeňskou synagogou (Synagoga na Palmovce)

Další procházky na Praze 8 v rámci Dne architektury

Ládví – město v parku, so 1. 10., 11.30, sraz na stanici metra Ládví
Prager 01 – areál Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, so 1.10., 15.00 – 18.00, sraz na adrese V Holešovičkách 2, P8
Za periferii Alexandra Hackenschmieda, so 1. 10. 16.00, sraz na adrese Za Karlínským přístavem 683/4 (nutná rezervace)
Karlín – Pet architecture, so 1. 10., 10.00, sraz na adrese Vítkova 293/2

Celý program Dne architektury na sobotu a program na neděli.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky