Chánoce 2015 oslavíme 16. 12. s Lieben Libeň v kavárně PP

Jako doprovodnou akci k výstavě fotografií v galerii Divadla pod Palmovkou (PP) promítneme ve středu, 16. 12. v 18 hod v kavárně PP další staré filmy sebrané v rámci LIEBEN LIBEŇ - Vizuální paměť Prahy 8.

Můžete se těšit na záběry fotbalového klubu FK Meteor Praha VIII od 30. let - stavba tribuny, zápas, letní koupel ad. a z přejmenování hlavní ulice Karlín - Vysočany na Sokolovskou roku 1948.

Projekce starých němých filmů bude s živým doprovodem David Murphy Band a naváže na ni koncert a večírek. Po celou dobu bude otevřena výstava fotografií Davida Kumermanna z cyklu Libeň.

Během večera představíme a uvedeme do prodeje novou edici našich fundraisingových pohlednic 1 - 8 / 2015. Tentokrát budou barevné, s fotografiemi Václava Vašků (jedna z nich je dokonce karlínská!).

Budete-li mít zájem, již v 17:00 je možné sejít se s námi v kavárně u jednoho stolu na veřejné poradě spolku 8jinak!, kde budeme hodnotit uplynulý rok a kout plány na ten příští - třeba přijdete s vlastním nápadem na zapojení do našich aktivit!

Srdečně zveme!

Zde si můžete prohlédnout fotogalerii záběrů z filmů.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky