Obětování Libeňského mostu

Obětování Libeňského mostu

Nové stavbě je třeba přinést oběť. Starý Libeňský most padne za oběť novému.

Pozvali jsme si odborníka. Nikoli architekta, ale obětníka. Celkem třikrát jsme v sobotu, 19. září 2015 odpoledne společně obětovali starý most novému.

Obětník přitom věštil podobu budoucího mostu. Pouze věštec totiž něco vidí na humpoláckých vizualizacích zveřejněných Technickou správou komunikací. A jedině věštec je schopen předpovědět, k jaké stavbě dává svolení od roku 2009 platné stavební povolení.

Pozor, aby nám stavební povolení z dob Pavla Béma nevypršelo! Vždyť dnes má historickou hodnotu. Libeňský dálniční most s parkovacími pruhy může být poslední Bém-Janouškovou stavbou v Praze.

Zdar budoucí stavby závisí na přízni vyšší moci. Mocí nadpřirozena se Balabenka postaví, i když na ni nejsou peníze. Je to něco za něco: čím cennější je oběť, tím vyšší je naděje na úspěch nové stavby. Pokud nové stavbě padne za oběť skoro kulturní památka, je úspěch zaručen.

--- --- ---

Obětování Libeňského mostu a věštění z vizualizací TSK se konalo 19. 9. vždy za pět minut celá.

Stalo se tak na Libeňském mostě během slavnosti Zažít Libeň jinak, v místech před tramvajovou zastávkou Libeňský most ve směru z Libně do Holešovic, jak je naznačeno na této mapce. Pozůstatky (jeden určitě) je možné nalézt tam ještě dnes.

--- --- ---

FOTOGALERIE zde

--- --- ---

O opravě Libeňského mostu se hovoří posledních 10 let, cenná stavba v puristickém stylu s kubistickými prvky je dílem architekta Pavla Janáka a od otevření v roce 1928 nebyla významněji opravována. Most je ve velmi špatném stavu. Navrhovaná rekonstrukce zcela zásadně změní podobu mostu - architekti a historici hovoří o demolici. Neopodstatněné rozšíření o dva pruhy pro automobilovou dopravu přivede do Libně a Holešovic více aut. Proti rekonstrukci ve stávající podobě protestují odborníci, občanská sdružení i dotčená městská část - Praha 7. Na zhotovitele nového mostu včetně projektové dokumentace aktuálně běží tendr vyhlášený TSK. Stavební povolení má záměr do konce roku 2015, se zahájením stavby se počítá ještě letos. 

--- --- ---

Obětování uspořádalo a informace střádá 8jinak!, spolek. E-mail 8jinak@gmail.com, telefonní spojení 603 461 661 (Věra Chmelárová) nebo 724 328 583 (Pavlína Kalandrová).

 

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky