VÝZVA - vytvořte s námi Vizuální paměť Prahy 8

Podívejte se na video.

Zapojte se do sběru starých filmů. Vytvoříme a zpřístupníme společně Vizuální paměť Prahy 8.

Máte doma filmy, na kterých je zachycen veřejný prostor čtvrtí současné Prahy 8? Sáhněte do svých archivů a podělte se o záběry s ostatními! Hledáme záběry ulic, domů, zmizelá či zapomenutá místa Karlína, Libně, Kobylis, Bohnic, Ďáblic, Čimic a Tróje, natočené na filmový materiál (8 / 16 / 35 mm).

Zapůjčené filmy chceme digitalizovat, zpřístupnit a uchovat pro budoucnost. Na konci léta promítneme v karlínském Přístavu 186 00 sestřih nejzajímavějších záběrů – za účasti autorů a pamětníků. Tento záměr je součástí projektu Lieben Libeň, pořádaného Duracfilmem.

Máte-li zájem zapojit se a poskytnout bezplatně filmy z vašeho domácího archivu a případně se i aktivně zapojit do zpracování a prezentace filmů, kontaktujte nás prosím co nejdříve e-mailem na PametP8@duracfilm.cz, poštou na adrese Duracfilm, z. s., Primátorská 45, 180 00 Praha 8 nebo telefonicky na 723 429 567.

Máme rádi Prahu 8, a proto chystáme sérii tří různorodých filmových programů, které se k ní tematicky vztahují.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky