LIEBEN LIBEŇ (Vizuální paměť P8, Argentum Vivum a videomapping KinocirKus)

Martin Ježek - Argentum Vivum. Foto: MFDF Jihlava.
Máme rádi Prahu 8, a proto chystáme sérii tří různorodých filmových programů, které se k ní vztahují.
Děkujeme, že jste nás podpořili na Hithitu!

Podívejte se na video.

Videomapping na Synagogu na Palmovce

Jeden z projektů pro Lieben Libeň vytvoří sdružení KinocirKus, zaměřující se na videoinstalace a videomapping. Na podzim během dvou večerů rozsvítí Synagogu na Palmovce tematickou videomappingovou projekcí čerpající z historie a proměn synagogy. Budete se z ní moci těšit ve dnech 16. - 17. října vždy ve 20:00, 20:30 a 21:00. Oba dny po poslední projekci od 21:30 bude následovat VJ party ve vysočanském klubu PRÁM. Vstupné je dobrovolné - k zaplacení na místě nebo předem skrze hithit sbírku.

Argentum Vivum v Synagoze na Palmovce

Vnitřní periferii města zachytí v Libni experimentálně-dokumentárním způsobem tvůrci ze sdružení Argentum Vivum pod vedením filmaře a střihače Martina Ježka. Projekt vyvrcholí 20. října v 18:00 filmovou instalací v prostoru Synagogy na Palmovce. Bude otevřena 21. - 27. 10. denně v čase 17:00 - 20:00. Fcb událost a aktuální informace. Vstupné je dobrovolné - k zaplacení na místě nebo předem skrze hithit sbírku.

Vizuální paměť Prahy 8

Máte doma filmy, na kterých je zachycen veřejný prostor čtvrtí současné Prahy 8? Podělte se o ně s ostatními! Hledáme záběry ulic, domů, zmizelá či zapomenutá místa Karlína, Libně, Kobylis, Bohnic, Ďáblic, Čimic a Tróje, natočené na filmový materiál (8 / 16 / 35 mm). Zapůjčené filmy chceme digitalizovat, zpřístupnit a uchovat pro budoucnost. Na konci léta promítneme v karlínském Přístavu 186 00 sestřih nejzajímavějších záběrů – za účasti autorů a pamětníků. Máte-li zájem zapojit se a poskytnout bezplatně filmy z vašeho domácího archivu a případně se i aktivně zapojit do zpracování a prezentace filmů, kontaktujte nás prosím e-mailem na PametP8@duracfilm.cz, poštou na adrese Duracfilm, z. s., Primátorská 45, 180 00 Praha 8 nebo telefonicky na 723 429 567.
První projekce se uskutečnily 31. 8. a 19. 9., s tím že do konce roku 2015 nás minimálně ještě jedna čeká.

Vstupné dobrovolné - lze předplatit příspěvkem na hithit. Vybírejte z řady zajímavých odměn!

Pořadatelem Lieben Libeň je Duracfilm. Spolupořadatelem na dobrovolnické bázi jsme my, spolek 8jinak!. Na projektu spolupracují sdružení Serpens, provozovatel Synagogy na Palmovce, a Přístav 186 00, kde se uskuteční minimálně jedna z plánovaných projekcí. Hlavní město Praha udělilo projektu podporu v rámci svého grantového systému. Menší, ovšem důležitý grant nám také uštědřila a se šířením informací a pozvánek nám pomáhá Městská část Praha 8. Partnerem projektu je Centrum audiovizuálních studií FAMU. Odměny do hithit sbírky věnovali Bohnice žijí!, Karlín sobě, fotodružstvo Photon, divadlo Kámen. Pomohl nám Školská 28: komunikační prostor. Mediálním partnerem je Rádio 1. Všem velice děkujeme!

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky