Vize pro Palmovku: první participační projekt v Praze chce ze zanedbané křižovatky vytvořit živé město (Tisková zpráva 23. 4. 2014)

Podaří se vytvořit transparentní vizi pro Palmovku? Nebo bude zneužita a namísto participativní vize vznikne okleštěný paskvil? Tým odborníků představí výstupy, jak podle místních obyvatel dojít ke smysluplné urbanistické vizi pro Palmovku a okolí – místo celopražské důležitosti.

Občané z Prahy 8, architekti a urbanisté představují způsob, jak ze zanedbané křižovatky vytvořit živé a přátelské město. Participační projekt „Palmovka jinak“ vtahuje do územního plánovacího procesu veřejnost a občané tak mají možnost vyjádřit se k tomu, v jakém městě by chtěli žít. Cílem projektu je vytvořit zadání pro urbanistickou soutěž podle pravidel ČKA, a jejím prostřednictvím dát Palmovce pozitivní vizi. První část projektu vyvrcholí veřejným setkáním tento čtvrtek v Husově kapli v Praze 8. Experti na městské plánování a urbanismus představí výsledky participačních setkání, a nastíní další kroky pro dosažení transparentní a kvalitní přípravy vize pro Palmovku.

„Palmovka je celoměstsky významné území, a zároveň je dlouhodobě zanedbaná. V území jsou plánovány velké dopravní stavby,  z Karlína se sem valí kancelářský development, charakter místa je určován na desetiletí dopředu bez jakékoliv koncepce. Přáli bychom si, aby se tato městská část rozvíjela i v souladu s potřebami obyvatel, nejen developerů“ přibližuje projekt Barbora Urbanová z občanského sdružení 8jinak!, které projekt iniciovalo. „Na základě výsledků plánovacích setkání věříme, že je možné sladit rozvoj s potřebami obyvatel. Ty směřují k pestrému centru lidského měřítka, které kreativně navazuje na historické prvky, s živým a kvalitním veřejným prostorem, a s pestrou směsí kulturních, společenských aktivit, služeb a bydlení“ dodává Urbanová.

Libeň a okolí Palmovky se významně proměňují. Letos nechala developerská společnost zdemolovat historickou kotelnu někdejší Rustonky, což vzbudilo negativní reakce místních i odborné veřejnosti. Masivní kancelářská výstavba se plánuje na Invalidovně i na místě bývalého židovského ghetta v Libni.

 „Vzhledem k důležitosti místa i kontroverzím v nedávné minulosti je pro důvěryhodnost řešení potřebné zvolit nejtransparentnější způsob zadání projekčních prací – soutěž o návrh podle soutěžního řádu České komory architektů. Další výhodou soutěže o návrh je, že přinese několik desítek návrhů, ze kterých je možno vybírat. Výsledky soutěže však mohou být jen tak dobré, jak dobře se připraví zadání a podklady pro soutěžící, kriteria pro posuzování návrhů a složení poroty. To vše je třeba poctivě připravit a ohlídat. Jinak může i soutěží o návrh vzniknout naprosto nevhodné řešení“ vysvětluje architekt Petr Klápště, expert na zapojování veřejnosti do přípravy soutěží pro Českou komoru architektů.

Garanti projektu oslovili s nabídkou spolupráce všechny politické subjekty zastoupené na radnici Prahy 8. Pokud radní Prahy 8 vezmou myšlenku urbanistické soutěže za svou, je možné dosavadní spíše negativní směr vývoje zvrátit. Vzhledem k dlouhodobému charakteru projektu se k myšlence urbanistické soutěže bude vyjadřovat zastupitelstvo vzešlé z letošních komunálních voleb. „Zájem je spíše opatrný, ale kromě jedné strany vyjádřili určitou podporu všichni oslovení“ uzavírá Barbora Urbanová.

Věra Šmejkalová

Tel. 603 461 661

smejkalov.v@seznam.cz

 

Veřejná debata nad výsledky participačních setkání

24. 4. 2014 19:00

Husova kaple, U Pošty 6, Praha 8

 

8jinak!

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty, kulturní akce a sousedské slavnosti. Dlouhodobě monitorujeme stavbu Centra Palmovka – nové radnice a obchodního centra, které za miliardu korun z veřejných prostředků vzniká na pražské Palmovce.

 

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky