Stále sbíráme staré filmy ze čtvrtí Prahy 8

Libeň dolní nádraží

Zapojte se do sběru starých filmů. Vytvoříme a zpřístupníme společně Vizuální paměť Prahy 8.

Máte doma filmy, na kterých je zachycen veřejný prostor čtvrtí současné Prahy 8? Sáhněte do svých archivů a podělte se o záběry s ostatními! Hledáme záběry ulic, domů, zmizelá či zapomenutá místa Karlína, Libně, Kobylis, Bohnic, Ďáblic, Čimic a Tróje, natočené na filmový materiál (8 mm, 16 mm a případně i 35 mm).

Zapůjčené filmy průběžně digitalizujeme a při různých příležitostech promítáme – nejlépe za účasti autorů a pamětníků. Začali jsme s tím v roce 2015 v rámci projektu Lieben Libeň.

Máte-li zájem zapojit se a poskytnout bezplatně filmy z vašeho domácího archivu a případně se i aktivně zapojit do zpracování a prezentace filmů, kontaktujte nás prosím e-mailem na 8jinak@gmail.com, poštou na adrese 8jinak!, spolek, Lindnerova 12, 180 00 Praha 8 nebo telefonicky na 724 328 583.

Máme rádi Prahu 8, a proto se jí věnujeme.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky