Předvolební kampaň za veřejné peníze

Když jsme tu před časem psali o privatizaci oficiálních radničních stránek Vaše Praha 8, kladli jsme si otázku, co radnice Prahy 8 zprivatizuje příště. Netušili jsme, že náš žert vezme jedna z koaličních stran vážně.

Absolutní nepochopení rozdílu mezi veřejným a soukromým projevil starosta Prahy 8 Jiří Janků (ODS): v radničním měsíčníku Osmička, placeném z veřejných peněz propaguje vlastní stranu a její kandidáty. Jako součást předvolební kampaně navíc rozesílá na soukromé adresy dopisy na hlavičkovém papíru ze znakem Prahy 8, v nichž otevřeně žádá o podporu pro ODS. Starosta tak zneužil tak nejen oficiální komunikační kanál Prahy 8 (za který za poslední volební období zaplatili občané více než 13 000 000 korun), ale i své postavení jako veřejného činitele. Užití znaku města pro svůj vlastní prospěch je na hraně zákona a ukazuje, že ODS na Praze 8 nerozlišuje mezi veřejným a soukromým, resp. stranickým.

Vypadá to, že na Praze 8 bylo zprivatizováno mnohem víc, než jen byty.

janku_volby.jpg

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky