Občané diskutovali o dostavbě městského okruhu přes Libeň

V úterý 12. června uspořádalo občanské sdružení 8jinak! veřejnou debatu o dostavbě městského okruhu přes území Libně. Navzdory konkurenci fotbalového zápasu českého mužstva na mistrovství Evropy se v prostorách farního sboru Československé církve evangelické sešlo přes šedesát občanů. Na úvod vystoupil ing. Pavel Šourek ze společnosti SATRA. Představil stavby  Pelc Tyrolka – Balabenka, Balabenka – Štěrboholská radiála a Libeňská spojka (souhrnně též nazývané Blanka 2), které Satra projektově zajišťuje. S kritickým příspěvkem poté vystoupil ing. Vratislav Filler z iniciativy Auto*mat. Zpochybnil účelnost těchto staveb a nastínil jejich možné negativní důsledky na dopravu a životní prostředí v Praze. Ing. arch. Ivan Lejčar z atelieru ALEJ hovořil o urbanistických a ideových souvislostech řešení dopravy v městě. Na základě srovnání s mnoha evropskými metropolemi se vymezil především vůči koncepci okruhu, který protíná souvislou zástavbu čtvrtí vnitřního města. M.A. Martin Kloda si připravil prezentaci, ve které ilustroval možná odlišná řešení míst dopravních uzlů Blanky 2. Pokusil se ukázat, jak by mohlo vypadat "město pro lidi" v kontrastu "s městem pro auta". Do následné debaty se zapojili přítomní občané. Zajímali se jak o obecnou problematiku pražské dopravy tak i o velice konkrétní dopady plánovaných staveb na jejich životní prostředí.

Podrobnější zprávu o debatě s mnoha ilustracemi můžete nalézt na blogu Martina Klody.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky