Občané diskutovali do pozdních hodin o budoucnosti Palmovky (Tisková zpráva 21.03.2012)

Debata "Palmovka 2020" trvala díky velkému zájmu občanů až do 22 hodin. Plný sál se 120 účastníky po tři hodiny sledoval prezentace architektů i se účastnil živé diskuse.

Moderátor Richard Biegel, historik umění, představil historii Palmovky od 14. století až do současnosti. Architekt Josef Pleskot prezentoval projekty AP Atelieru k nové radnici MČ Praha 8 i přilehlému území Palmovky. Vystoupili i zástupci Praguewatch, D3A Atelieru a Fakulty architektury ČVUT.

Starosta MČ Praha 8 se na debatu i přes pozvání nedostavil. Sdružení 8jinak!, které debatu pořádalo, pořídilo z debaty audio i video záznam a starostovi předá zpracovaný výstup k dalšímu použití.

Barbora Hanžlová, o.s.8jinak!, k debatě dodává: "Debata ukázala, že lidé mají o dění okolo sebe zájem. Mají současně zájem se na rozhodování o vývoji místa svého bydliště podílet, ale nemají k tomu dostatek informací a není jim dán prostor. V organizování debat chceme pokračovat a doufáme, že příště se připojí i pan starosta Janků."

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky