Číst město - procházka s architektkou Nikolou Karabcovou v rámci Dne architektury

Sraz: neděle, 6.10. v 16.00 na Palmovce, na prostranství před Komerční bankou (mezi ulicemi Novákových, Na Žertvách a Zenklova, Praha 8 - Libeň).

Palmovka a její okolí  je jedním z míst, která mohou sloužit jako kronika města. Je zde možné zahlédnout známky historického vztahu lokality k řece a říční dopravě i stopy transformace celé oblasti v reakci na regulaci jejího toku. Dodnes znatelný a významný otisk zanechala i železnice a na ni navazující průmyslové areály, které svůj vliv na území ztratily se zrušením Těšnovského nádraží. V části Dolní Libně můžeme i dnes nalézt pozůstatky židovského města, které také z velké části zůstalo někdy až doslovně zasypáno pod vrstvami nového rozvoje. Zásadní šrámy na Palmovce zanechaly nedokončené celoměstské dopravní plány, které do jisté míry zablokovaly rozvoj lokality na dlouhé roky dopředu.  A konečně je zde obrovský potenciál místa jako rozvojového území s raketovým růstem nové zástavby, který však probíhá bez chybějící celkové koncepce.

Všechny tyto „nánosy doby“ se propisují do současné podoby Palmovky na úrovni, kterou lidé vnímají nejvíce, tedy ve veřejném prostoru. Projděte si s architektkou Nikolou Karabcovou Palmovkou a její okolí a zjistěte, proč Palmovka a nejen ona vypadá, tak jak ji známe, kdo a co všechno vstupuje do jejího vývoje a jak se na její kultivaci můžete podílet i vy sami. Pojďte se naučit číst město!

Další procházky najdete v programu Dne architektury.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky