Den architektury - architektura společně

Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravuje na podzim osmý ročník celorepublikového festivalu, do kterého jsou zapojena česká a moravská města a obce všech velikostí. Uskuteční se 28. září až 4. října. V letošním roce spolek 8jinak! inicioval a spolupořádá tři procházky.

Doporučujeme vaší pozornosti všechny akce Dne architektury, ale obzvlášť srdečně vás zveme na následující procházky na Praze 8, z nichž první tři právě spolupořádáme.

Areál bohnické léčebny

Královský český zemský ústav pro choromyslné v Bohnicích byl v roce 1906 nejmodernějším a druhým největším zařízením na území zanikající rakousko-uherské monarchie. Projdeme ho s historikem a památkářem Tomášem Řepou skrz naskrz a objevíme historické milníky tohoto výjimečného díla. Více o procházce v programu Dne architektury.

Sraz: so 29. 9., 10.00, hlavní vchod, ulice Ústavní

Zenklovou ulicí dolů

Libeňská tepna, na které lze dobře představit historii i současnost čtvrti. Zenklovou ulicí od Kobyliského náměstí dolů na Palmovku se projdeme s architektem Janem Žalským. Více o procházce na webu Dne architektury.

Sraz: ne 30. 9., 16.00, Salesiánské středisko mládeže, Kobyliské nám. 640/11

Libeňský most rozděluje

Libeňský most je příkladem prolnutí progresivního doznívajícího kubismu a nastupujícího elegantního purismu. Architekt Pavel Janák v roce 1928 při realizaci této technické stavby dosáhl mimořádných estetických a výtvarných účinků. Praha by o něj kvůli zanedbané péči a neuváženým rozhodnutím rozhodně neměla a nesmí přijít. Trojí zastavení na mostě - diskuze s přizvanými odborníky a spolkem 8jinak!. Více o procházce v programu Dne architektury.

Sraz: út 2.10., 17.00, Jankovcova 58 (Lighthouse Towers)

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky