Zažít Libeň jinak 2015 na Libeňském mostě, 19. září

Zažít Libeň jinak 2015 na Libeňském mostě

I letos se s chutí pouštíme do zajištění libeňské zóny festivalu Zažít město jinak a srdečně Vás zveme k účasti. Slavnost Zažít Libeň jinak se uskuteční v sobotu, 19. září od 14h do 21h na Libeňském mostě.

Podrobný program najdete zde

! Aktuálně hledáme dobrovolníky na tyto činnosti (pište, volejte - pavlina.kalandrova(a)email.cz či zavolejte na tel. 724 328 583):
- šíření letáků během následujících dvou týdnů
- cyklomechanik (amatér či profesionál) nejlépe s vlastním nářadím na vedení dílny barvení kol
- doprava zahradního nábytku a praktikáblů vlastním vozem po poledni z Palmovky a v podvečer a večer zpět (2 různá místa)
- produkční na koordinaci dění na místě v čase 12 - 22 hod
- pomoc s ohlídáním techniky a cenností během celého odpoledne na místě

Nadále zveme všechny, kdo se chtějí zapojit - místní obyvatele, podniky, neziskovky, kulturní instituce - napište nejlípe na e-mail pavlina.kalandrova(a)email.cz či zavolejte na tel. 724 328 583. Vaše účast může mít tyto podoby: příprava občerstvení (buchty, limo - vaše osvědčené recepty), vytvoření či půjčení posezení (židle, palety, pohovky, stolky), program pro děti i dospělé (hry, kreslení na ulici, čtení pohádek), hudba nebo divadlo, ukázka toho, co umíte nebo vás zajímá, sportovní aktivita... nebo něco co nás samotné ještě vůbec nenapadlo. Můžete nám pomoci roznášet letáčky a plakáty (např. ve svém domě), poskytnout nějakou službu zdarma (tisk, focení, grafiku), potřebujeme také dobrovolníky na pomoc s přípravou prostranství v pátek před akcí (sběr, metení, mytí - zkrátka úklid, budování, výzdoba) a na úklid věcí po akci v sobotu večer.
A co vám to přinese? Osobně příjemné zážitky a nové zkušenosti, nové známé ve vašem okolí a zapojení se do místní komunity, jiný pohled na místo, kde žijete, přehled o tom, co se u nás děje (události, kauzy, projekty, změny, iniciativy). Jako podniku, neziskovce, kulturní instituci či jiné organizaci potom větší publicitu mezi lidmi v okolí, nové zákazníky a podporovatele, nové kontakty a možnosti spolupráce, možnost podílet se na rozvoji čtvrti.

Podívejte se na FOTKY z loňské slavnosti před Synagogou na Palmovce.

A zde je pro inspiraci VIDEO ze Zažít Libeň jinak 2013 na pěší zóně Na Žertvách a ze Zažít Libeň jinak 2012 na Elsnicově náměstí

Těšíme se!

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky