Virus administraček se šíří, Praha 8 hlásí nákazu druhého stupně

 

Dolní Libeň a lokality v blízkém okolí (Karlín, Invalidovna, Rohanský ostrov) jsou v současnosti označovány jako velká rozvojová území a jako taková přitahují developery. Důvody jsou nasnadě – velké plochy k zastavění, blízkost centra, dobrá dopravní dostupnost, atraktivní je i blízkost řeky.

Podle postupně se vynořujících (a v některých případech opět zanořujících) informací by měla v území vzniknout řada obchodně-administrativních „center“, které z někdejší průmyslové periferie vytvoří periferii kancelářskou. Jedná se o komerční výstavbu soukromých investorů, jejichž přirozeným a legitimním cílem je návratnost investice a zisk.

Takovému záměru ale výrazně chybí stejně legitimní protiváha – město jako silný partner, jasně formulované zájmy místních, společně sdílená a prosazovaná představa o tom, jaké město chceme mít teď a za 20 let. Výslednicí působení všech těchto sil by mělo být smysluplně se rozvíjející město nebo čtvrť, kde se dobře žije i obchoduje.

Masivní monobloky, které v území zřejmě vzniknou, takovému rozvoji nenahrávají. Problematická kancelářská zástavba se podél Pobřežní ulice povalí dál, kolem Invalidovny až na Palmovku, k Libeňskému mostu. Namísto dotvoření města se budou v okolí „realizovat“ jednotlivé „developerské projekty“.

Na místě bývalé strojírny Rustonka plánuje stejnojmenný projekt společnost J&T. Změnu územního plánu a projektovou dokumentaci schválila v červenci rada Prahy 8, územní řízení bylo oznámeno letos v sprnu.

Původně měla na 70 000 m² vzniknout obchodní galerie, bytový komplex s apartmány k pronájmu, kancelářské plochy (necelých 9 000 m²) a hotel.

Komplex také počítal s objektem bývalé kotelny, která jako jediná přestála demolici areálu, a do níž měla být umístěna restaurace. Zprvu měl projekt ambici stát se „novým funkčním a urbanistickým ohniskem rozvoje širšího území Rohanského ostrova“. O finální podobě stavby nejsou k dispozici žádné informace, investor aktuálně „přehodnocuje tvary a rozměry stavebních objektů“ a obchodní funkce ustoupí té kancelářské. Na původních vizualizacích (viz obrázky) je patrný obrovský monoblok, jehož masa vyplňuje celý přibližně trojúhelníkový pozemek. O městotvornosti takového řešení se dá s úspěchem pochybovat, spíše než  „ohnisko rozvoje“ vypadá Rustonka jako ohnisko nákazy.

rustonak_vyber_final.jpg

 

rustonka_vyber3_final.jpg

 

Více info zde.

 

Update: investor původní plány přehodnotil a v létě 2013 v souvislosti s novým územním řízením představil nový plán na využití území. V návrhu architekta Víta Másla již objekt Rustonky nefiguruje, stavba byla kvůli údajné špatné statice dne 28. 2. 2014 stržena.

20140228_093220_0.jpg

 

Nový návrh respektuje charakter území ještě méně než ten původní, dezurbaniazce území mezi Karlínem a Libní pokračuje.

rustonka_new.jpg

Mimo pozornost širší veřejnosti plánuje developerská skupina Erste Group Immorent projekt v bezprostřední blízkosti experimentálního sídliště Invalidovna. Stavba dvou kancelářských věží nazvaných „Centrum Invalidovna“ (jak jinak) pravděpodobně přinese roční uzavírku stanice metra, demolici jeho vestibulu a zrušení samoobsluhy Albert, která je jeho součástí. Věže budou vysoké 8 a 9 pater, o 2 patra tedy převýší dominantu místní zástavby, rezidenci EXPO. Centrum Invalidovna bude obsahovat cca 20 000 m² kancelářských ploch. Proti záměru vystupuje řada místních občanů, sdružených v bytových družstvech a společenstvích vlastníků jednotek (dohromady asi 3 000 lidí). Mimo jiného požadují snížení zástavby, zachování zeleně, kompenzaci parkovacích míst a zachování občanské vybavenosti.

O podporu při hájení svých zájmů žádali obyvatelé Invalidovny opakovaně městskou část Praha 8, konkrétně starostu Jiřího Janků, Radu městské části i zastupitelstvo. Oslovení radní ani starosta na požadavek podpory prakticky nijak nereagovali, městská část Praha 8 dala se stavbou souhlas a projekt prošel bez sebemenších problémů. Administrativní komplex je přitom v těsné blízkosti obytné zástavby a významně ovlivní kvalitu života rezidentů. V důsledku poddimenzovaného množství parkovacích míst také Invalidovnu zřejmě čeká razantní nárůst dopravy v klidu. „Centrum Invalidovna“ je podle všeho učebnicovou ukázkou toho, jak snadno u nás převáží zájmy developerů nad zájmy a potřebami místní komunity.

 

invalidovna.jpg

 

Více info zde.

 

Domácí stavařský hegemon Metrostav po třech administračkách plánuje další dvě v jejich těsném sousedství – Palmovku Park III. a IV. Dvě sedmipatrové kancelářské budovy (okolní původní zástavba má maximálně čtyři podlaží) budou kromě 19 000 m² kancelářské plochy obsahovat i obchodní a gastronomický provoz. Přestože by monofunkce kanceláří podle předpisů neměla přesáhnout 60 %, projekt získal výjimku a kanceláře budou tvořit více než tři čtvrtiny plochy.

I tento projekt počítá s využitím části původní tovární haly jako „přirozeným centrem nového prostředí“ s jídelnou, kavárnou a společensko-vědním centrem HUB – Metrostav.

Podle dostupných informací stavba počítá s pěším propojením směrem na Palmovku resp. Vojenovu ulici. Předpokládaný termín  zahájení stavby je červenec 2014, dokončení červenec 2017. Jestli vznikne z Voctářovy živá ulice propojující Libeňský most a Thomayerovy sady, nebo zda tu bude nepřátelský, umrtvující koridor jakým je Pobřežní ulice, se v tuto chvíli neví. Umístění parkingu na 1. a 2. nadzemním podlaží ale uličnímu parteru zřejmě příliš neprospěje.

palmovka_park_iii._a_iv.jpg

 

 

 

 

palmovka_park_iii_iv_nahled.jpg

 

Více info zde.

 

Protější komplex bytů a kanceláří Dock nejen že odřízl Libeň od řeky, ale špatně slouží i jako protipovodňová zábrana. Administrativní část objektu obsahuje dalších 9 000 m² kancelářských ploch, prozatím se tu po večerech prohánějí pouze krysy (opravdové, ne kancelářské).

dock.jpg

 

Logiku má plánovaný polyfunkční dům v proluce na Zenklově ulici (byty, obchody, kanceláře) naproti divadlu Pod Palmovkou, ale i tato stavba je zřejmě přísně utajená. Ačkoliv podle úřední desky Prahy 8 bylo zahájeno územní řízení, podoba domu ani jeho umístění v prostoru není nikde k dispozici. Zda je stavba plánována v alespoň nějakém vztahu k okolní zástavbě není zřejmé.

Ptali jsme se na podobu polyfunkčního domu na facebookovém profilu Prahy 8 „Vaše Praha 8“, ale naše dotazy byly bez odpovědi smazány.

zenklova.jpg

 

Stejně tak nebyla veřejnost informována o dalším velkém developmentu, který je dokonce hrazen z veřejných peněz - Centru Palmovka, radnice s obchodním domem. Ten má městské části přinášet do budoucna velké zisky. Jak se mu bude dařit v konkurenci dalších tří velkých administrativně-obchodních komplexů, které vyrostou v těsné blízkosti, bude zajímavé sledovat.

palm3.jpeg

Výše uvedené záměry mají mimo jiné jedno společné – veřejnost se o nich dozvídá náhodně, z kusých článků v médiích, nebo vůbec.

Uvedená výstavba vzniká nejen bez jakékoliv koncepce a regulace, ale v některých případech také bez potřebných dopravních vazeb. Vzhledem k tomu lze očekávat tlak na zprůjezdnění ulice na Žertvách podle plánu, který nastínila Praha 8 letos v březnu. Komunikace z Libeňského mostu směrem na Vysočany má do území přivést 20 000 aut denně.

Praha 8 (společně s Prahou 5) je jedinou městskou částí v Praze, která své občany neinformuje o stavebním rozvoji v území. Všechny ostatní pražské radnice to dělají – systematicky, otevřeně a aktivně. Na internetových stránkách městských částí (např. Praha 2, 4, 6, 7, 10, 11) najdete přímo k tomu určené odkazy, kde je možné zjistit informace o připravovaných stavbách a plánovaném rozvoji dané lokality. Veřejně jsou k dispozici vizualizace, nákresy umístění v území, kontakty na developery, radnice zvou občany na veřejné debaty nebo mají přímo na stránkách diskusní fórum.

Ačkoliv je v Praze 8 radním pro územní rozvoj přímo starosta, pan Jiří Janků (ODS), nic takového se v Praze 8 neděje.

Plánované stavby ovlivní kvalitu života i podobu území na desítky let, a jako takové jsou jednou z nejzásadnějších změn vůbec. Občané na osmičce nejen že nemají možnost se k nim vyjádřit, ale prakticky ani nemají informace o tom, co v jejich bezprostředním okolí vznikne.

Politiky na komunální úrovni si volíme proto, aby se nám v daném místě žilo dobře. Vědět, kdy a co se bude stavět v naší bezprostřední blízkosti, ke kvalitě života bezpochyby patří.

Podle programového prohlášení chce koalice TOP09 a ODS budovat „městskou část úspěšných a zodpovědných občanů, kteří mají zájem o aktivní současnost a úspěšnou budoucnost této městské části“.

Zodpovědní občané by o budoucnost Prahy 8 zájem měli. Tak teď ještě prosíme ty informace!

 

 

 

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky