Centrum Palmovka

Administrativně-obchodní komplex s městským úřadem Centrum Palmovka (Nová Palmovka) iniciovala radnice Městské části Praha 8 v roce 2010. Projekt má být do roku 2015 postaven na Palmovce, na rohu Zenklovy a Sokolovské ulice.  

Bez jakékoliv veřejné debaty či prostého informování veřejnosti byla v březnu 2010 vyhlášena Městskou částí Praha 8 veřejná zakázka na realizaci a správu celého projektu v hodnotě přes jednu miliardu korun.  Vítězem se stal Metrostav Development, který kromě návrhu zajistí projektovou dokumentaci, výstavbu centra a jeho správu po dobu 20 let.

Vítězný projekt byl představen na posledním zastupitelstvu dne 22.9. 2010 (tj. tři týdny před komunálními volbami). Přes tvrzení tehdejšího starosty Prahy 8 Josefa Noska, že o „nové radnici rozhodne až budoucí zastupitelstvo“ proběhlo hlasování o jeho realizaci.  Historicky ojedinělá a významná investice byla schválena nejtěsnější možnou většinou – o jeden hlas.


Zdroj: http://tabuk007.blog.czZdroj:  Jiří Janíček

Předpokládaná hodnota celého projektu je 1,2 mld korun bez DPH, vzhledem ke smluvním ustanovením se podoba budovy může měnit. Výstavba je 100% hrazena z rozpočtu Městské části Praha 8. Prostřednictvím nového centra chce městská část Praha 8 dle starosty Janků zajistit  „rozvoj zanedbané lokality Libně, oživit ji a přilákat podnikatele“ a „uložit a zhodnotit část prostředků z privatizace bytů “. Návratnost miliardové investice byla stanovena na 4,3 %, celková čistá návratnost je přibližně 23 let (rok 2035), přičemž 40 % zisku, který přesáhne stanovené minimum, připadne dle Smlouvy o výstavbě poskytovateli stavby tj. firmě Metrostav. Finanční analýza ani studie proveditelnosti nebyla Městskou části Praha 8 zveřejněna, návratnost vložených prostředků nelze nijak ověřit. Rozsah, skladba a kvalita služeb nabízených v Centru Palmovka není dosud známa. Provozní a investiční náklady, které by dle zastánců projektu měly ve srovnání se současným provozem úřadu MČ Praha 8 přinést význačné úspory, nebyly zveřejněny.

Projekt, původně avizovaný starostou Prahy 8 Josefem Noskem jako „společensko-obchodní centrum“ má plánovanou rozlohu 39 883 m², z toho 25 282 m²  (63 %) tvoří komerční plochy k pronájmu, 2 695 m² ( 6 %) ploch pro sport a kulturu (tělocvična a multifunkční sál) a 11 906 m² (29 %) tvoří radnice.

V roce 2011 byla zveřejněna Smlouva o výstavbě, z níž MČ Praha 8 odstranila ceny za jednotlivé části výstavby a 17 příloh, které tvoří nedílnou součást smlouvy. Ostatní dokumentace k veřejné zakázce zveřejněna nebyla.

Ze strany MČ Praha 8 zastřeší projekt akciová společnost Centrum Palmovka a.s., 100% vlastněná Městskou část Praha 8. Centrum Palmovka a.s. bude mj. řídit veškeré finanční toky související s projektem.

V souvislosti s Centrem Palmovka proběhly zatím dvě veřejné debaty pořádané 8jinak!, v září 2011 a v březnu 2012. Pozvaní zástupci ODS se nezúčastnili ani jedné z nich. Dle starosty Prahy 8, Ing. Jiřího Janků, je informování veřejnosti o projektu na „zcela standardní úrovni“.

 

Další informace:

Reportáže natočené www.nasipolitici.cz:

Deset neznámých nad novou radnicí...

Deset neznámých nad novou radnicí 1.díl - Projekt

Deset neznámých nad novou radnicí 2.díl - Supertendr

Deset neznámých nad novou radnicí - Nejistá budoucnost

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky