Vize pro Palmovku: první participační projekt v Praze chce ze zanedbané křižovatky vytvořit živé město (Tisková zpráva 23. 4. 2014)

Podaří se vytvořit transparentní vizi pro Palmovku? Nebo bude zneužita a namísto participativní vize vznikne okleštěný paskvil? Tým odborníků představí výstupy, jak podle místních obyvatel dojít ke smysluplné urbanistické vizi pro Palmovku a okolí – místo celopražské důležitosti.

Vize pro Palmovku - veřejná debata nad výsledky participace

Srdečně vás zveme na prezentaci výsledků participačních setkání občanů, architektů a zástupců městské části Praha 8, které proběhly na podzim v roce 2013. Cílem těchto setkání bylo zhodnotit současný stav a definovat požadavky či představy o rozvoji Palmovky z pohledu obyvatel.

vize_2.jpg

 

Herny ANO nebo NE aneb stručný manuál pro zmateného voliče

Dne 12. dubna proběhne v Praze 8 „referendum o hernách“.

"Zvolený prostor je ideální pro situování městských centrálních funkcí"

V březnové Osmičce zveřejnila redakce obsáhlý článek o nové stavbě radnice a obchodního domu. Přiložená fotografie architekta Pleskota má ve čtenářích vzbudit dojem, že se jedná o erudovaný text známého architekta, obsah textu a způsob argumentace ale svědčí o opaku. Požádali jsme o reakci na text architekta Martina Klodu.

 

Problém stavby komplexu Nová Palmovka má několik rovin. Ta první je politická.

"Ptát se je normální" - Praha 8 ve čtvrtletníku Fondu Otakara Motejla

Kauza nové radnice na Praze 8 zaujala Fond Otakara Motejla, který funguje pod hlavičkou respektované Open Society Found. Cílem Fondu je efektivní veřejná správa, opírající se o aktivní občanskou společnost. Ve svém čtvrtletníku Fond informuje o projektech, občanských sdruženích i aktivních jednotlivcích, kteří k tomuto cíli přispívají. Jsme moc rádi, že v prvním letošním čísle dostalo prostor právě sdružení 8jinak!. Díky Fondu a jeho projektu "Podpořte změny" můžete na naše aktivity přispět i finančně.

Česká komora architektů o Centru Palmovka

V loňském roce jsme požádali Českou komoru architektů o vyjádření ke způsobu, jakým Praha 8 vysoutěžila stavbu nové radnice. Zakázka na návrh, vyprojektování, stavbu a provoz budovy po dobu 20 let byla vypsána v celku, pro jednoho dodavatele. Kritéria, podle kterých byla vybrána nejvhodnější nabídka, nebyla dodnes vysvětlena. Vítězný návrh byl veřejnosti představen až po ukončení soutěže, ostatní návrhy nebyly prezentovány vůbec. K průběhu výběrového řízení se v bulletinu České komory architektů č. 4 vyjadřuje arch. Tomáš Vích.

Ceny ze smlouvy na stavbu Centra Palmovka zůstávají tajné

Je to právě rok, co jsme radnici Prahy 8 požádali o zveřejnění cen ze smlouvy na stavbu a provoz Centra Palmovka. Protože nikdo z oslovených politiků nereragoval na naše výzvy ke zveřejněné celé smlouvy, požádali jsme o tyto informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Proti tvrzení Prahy 8, že ceny naplňují znaky obchodního tajemství a nemohou být tedy zveřejněny, jsme se odvolali. Magistrát hlavního města Prahy nám dal za pravdu a rozhodnutí Prahy 8 již 4x zrušil.

Pages

Subscribe to 8jinak RSS

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky