Centrum Palmovka má územní rozhodnutí, do Libně přivede přes 20 000 aut

Projekt nové radnice a komerčního centra Centrum Palmovka získal územní rozhodnutí. Všechny námitky občanských sdružení byly zamítnuty. Z textu rozhodnutí mimo jiné vyplývá, že územní rozhodnutí bylo uděleno v souvislosti s urbanistickou studií arch. Josefa Pleskota, kterou zadal - a poté odmítl - Útvar rozvoje hlavního města Prahy.

PRAHA 8 PŘEPLATILA PRÁVNÍ SLUŽBY O 230%

zdroj: idnes.cz

 

Ministerstvo vnitra vypsalo tendr na právní služby, a kvůli údajné mimořádně nízké nabídkové ceně se z něj neúspěšně pokusilo vyloučit advokátní kancelář Rowan Legal.

Tato informace je pro občany Prahy 8 nečekaně zajímavá. Ta samá advokátní kancelář poskytovala v roce 2010 právní služby v souvislosti se stavbou nové radnice. A zatímco v tendru pro ministerstvo vnitra nabídli Rowan Legal sazbu 900,- Kč za hodinu práce, radnice Prahy 8 „vysoutěžila“ jejich služby za 3.000,- Kč za hodinu. Ve formálním tendru, kdy byly osloveny předem vytipované společnosti a uchazeči měli na zpracování nabídky tři dny, zvítězila nabídková cena která je o 230% vyšší než částka, kterou společnost nabídla ve skutečně konkurenčním prostředí. 

Celkem za právní služby poskytované Rowan Legal zaplatila Praha 8 přes dva miliony korun. Kromě právních služeb zhotovila společnost tzv. koncesní projekt v rozsahu 70 stran, za nějž zaplatila Praha 8 téměř 6 milionů korun.

Všechny smlouvy podepisoval tehdejší starosta a současný radní za ODS, Josef Nosek.

Nová radnice Prahy 8: právní analýza potvrdila nevýhodnost smlouvy (Tisková zpráva 18. 6. 2013)

Záměr Prahy 8 postavit novou radnici s komerčním centrem za více než miliardu korun jako výhodnou investici zpochybňují posudky politických stran i občanských sdružení.

Sousedské setkání pod širým nebem

Tags:

Dopravní řešení pro Dolní Libeň

Radnice Prahy 8 uspořádala debatu o budoucnosti dopravy v Dolní Libni, respektive představení dopravně-urbanistické studie tak, jak ji pro Útvar rozvoje hlavního města Prahy připravil Ing. arch. Josef Pleskot. Naše sdružení uspořádání debaty velmi vítá. Domníváme se však, že vzhledem k důležitosti tématu není možné vést pouze debatu formální, ale je zapotřebí vést debatu skutečnou a otevřenou.

O červené kouli aneb jak pan starosta Nosek zapomněl občanům sdělit něco důležitého

 

Ve starších vydáních Osmičky jsme našli úvodníky pana starosty Noska, v nichž sděluje veřejnosti, že se Praha 8 chystá investovat miliardu z veřejných prostředků na stavbu nové radnice a obchodního centra.

V březnu, kdy byl vyhlášen tendr na stavbu nové radnice, starosta žehrá na dlouhou zimu, těší se na jaro a plánuje opravy chodníků a silnic.

V září byla vybrána nejvhodnější nabídka, smlouva s firmou Metrostav na stavbu nové radnice je připravena k podpisu - a pan starosta informuje veřejnost o pořádání farmářských trhů a stěžuje si na kvalitu zeleniny z dovozu.

O historicky důležité investici se veřejnost nedozvěděla ani to nejmenší.

Stavba Centra Palmovka je občanům Prahy 8 prezentována jako něco, co všichni nutně potřebujeme a co nám všem přinese užitek. Proč se s tak ušlechtilým záměrem zástupci ODS občanům nepochlubili? Že by vrozená skromnost? Nebo na to prostě zapomněli?

Video z Chánoc 2012

Článek časopisu Euro o podnikatelských aktivitách radnice Prahy 8 aneb co se v Osmičce nedočtete

Euro 21.1.2013 | Rubrika: Report - komunální politika | Strana: 28

Starostové chtějí nové budovy a fušují do řemesla developerům. Podnikání s veřejnými miliardami jim zatím politické body nepřináší

Pages

Subscribe to 8jinak RSS

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky