HACKENSCHMIED 110

Hackenschmied 110

Alexander Hackenschmied. Světoznámý avantgardní filmař a fotograf, karlínský rodák a držitel Oskara. Letos by oslavil 110. narozeniny. Pojďte si ho s námi připomenout sérií filmových a fotografických událostí:

- Periferie II, hudebně-vizuální večer hudebního uskupení Curry Collective, 29. srpna 2017 ve 20:00, v Přístavu 18600. Večer volně navazuje na starší projekt Periferie, s využitím 8 mm filmového materiálu Martina Blažíčka, přináší poctu Alexandru Hackenschmiedovi a jeho filmu Bezúčelná procházka. Vstupné dobrovolné.

- Hackenschmied 110, projekce v letních kinech Regina v Karlíně (5. září 2017 ve 20:30) a 1435mm na Nákladovém nádraží Žižkov (7. září 2017 ve 20:30). Pásmo filmů Alexandra Hackenschmieda z jeho československého období – slavný experimentální dokument Bezúčelná procházka a krátké filmy a reklamy a krátké dokumentární filmy vytvořené pro zlínské filmové ateliéry. Ve třech tematických blocích, uvedených záživnou formou odborníkem z Národního filmového archivu, promítneme nejprve solitéra Bezúčelnou procházku (1930), následně několik reklamních krátkých filmů, konkrétně Střevíček (1935), Novou píseň (1935) a Silnice zpívá (1937), a následně dokumentární filmy Dvakrát kaučuk (1946) a S panem prezidentem na Zlínsku 1936 (1936) a Tvář Zlína (1937). Délka 70 minut. Vstupné 80 Kč (a 60 Kč slevněné v kině 1435mm).

- Alexandr Hackenschmied - Mexiko, výstava fotografií v Synagoze na Palmovce, 11. - 22. října 2017. Uskuteční se ve spolupráci s Filmovým festivalem Zlín. Kurátorem výstavy je fotograf profesor Pavel Dias. Zveme na vernisáž dne 11. října v 18:00. Dne 17. října v 18:00 se v rámci výstavy uskuteční přednáška historika fotografie Pavla Vančáta o Alexandru Hackenschmiedovi s projekcí filmu Zapomenutá vesnice a dalšími. Vstupné dobrovolné.

- Po stopách bezúčelné procházky, dokumentární dílny s dětmi na karlínských a libeňských školách, ve spolupráci s My Street Films (podzim). Dílny jsou pořádány bezplatně.

 

Projekt realizujeme ve spolupráci se Sdružením Serpens, filmovou produkcí Duracfilm, v partnerství s Národním filmovým archivem a Zlínským filmovým festivalem a s grantovou podporou Hlavního města Prahy a městské části Praha 8. Mediálními partnery jsou Respekt a Radio 1. Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům!

 

Alexandr Hackenschmied (od roku 1947 americký občan Alexander Hammid) patří k zakladatelským tvůrčím i organizátorským osobnostem moderní české fotografie i filmu. Od konce dvacátých let publikoval v tehdejších časopisech fotografie a zároveň se postupně uplatňoval ve filmové profesi. V průběhu třicátých let se pak stal jedním z nejvýznamnějších českých filmařů – působil ve zlínských atelierech. Od čtyřicátých let se prosadil v USA jako autor dokumentárních a experimentálních filmů.

Pro hlubší poznání osobnosti Alexandra Hackenschmieda doporučujeme vaší pozornosti knihu Alexander Hackenschmied. (Bez)účelná procházka z nabídky nakladatelství Národního filmového archivu.

o.s. 8jinak!

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a sousedské slavnosti.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky