Zajímá vás hospodaření městské části Praha 8? Nás také.

Před časem jsme upozornili na tři důvody, proč se zajímat o akciovou společnost Prahy 8 Centrum Palmovka a.s. Ta byla založena v roce 2011 primárně za účelem stavby a provozu nové radnice Prahy 8 – Centra Palmovka. Akciová společnost je 100% vlastněna a řízena městskou částí Praha 8 a hospodaří s veřejnými prostředky – např. z městského rozpočtu čerpala na provoz 8 milionů korun. Nejvyšší orgán společnosti, valnou hromadu, tvoří Rada Prahy 8 složená z ODS, TOP09 a Volby pro Prahu 8, která do komunálních voleb kandiduje pod názvem Patrioti – Volba pro Prahu 8.

Dlouhodobě jsme se snažili zjistit, jak Centrum Palmovka a.s., která řídí projekt za více než miliardu korun, hospodaří. Zajímalo nás, kdo jsou členové představenstva a dozorčí rady (placeni z veřejných peněz), jakým způsobem jsou vybíráni, kolik má společnost zaměstnanců, nebo s jakým výsledkem hospodaří.

Když jsme tyto dotazy směřovali na radnici Prahy 8, byli jsme odkázáni na Centrum Palmovka a.s. Předeseda akciové společnosti Jan Kovařík nám ale na naše dotazy opakovaně odmítl odpovědět.

kovarik.jpg

Předseda představenstva Centra Palmovka a.s., Jan Kovařík (zdroj: https://www.facebook.com/jan.kovarik)

V současnosti má veřejnost o činnosti akciové společnosti jen kusé informace. Z účetní rozvahy např. vyplývá, že účetnictvím Centra Palmovka a.s. protečou ročně desítky milionů korun na příjmové i výdajové straně, a přesto společnost dlouhodobě hospodaří se ztrátou – za poslední tři účetní období tato ztráta činí 7.963.000 korun.

Přestože by podle zákona o účetnictví měly být výsledky hospodaření zveřejňovány, Centrum Palmovka a.s. tak nečiní.

Jsme přesvědčeni, že jako občané Prahy 8 máme na požadované informace právo, a že by hospodaření akciové společnosti a realizace miliardového projektu za veřejné peníze měla být pod odpovídající veřejnou kontrolou.

Protože však Praha 8 tyto informace dlouhodobě a systematicky tají, je poslední možností získat tyto informace soudní cestou.

Spolek 8jinak! proto podal na Centrum Palmovka a.s. správní žalobu z důvodu odmítání poskytování informací, k čemuž je městská akciová společnosti ze zákona povinna. U obdobných soudních sporů Nejvyšší soud zpravidla rozhoduje ve prospěch občanů, kteří informace požadují - naposledy např. u brněnské společnosti Jižní centrum Brno. O výsledku soudu vás budeme informovat.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky