Vývoj kauzy

Duben 2008

V radničním měsíčníku Osmička radní Pavel Penk (ODS) sděluje, na jaké účely budou použity peníze získané privatizací bytů. Nechybí školy, školky a investice do životního prostředí.
 

Leden 2010

Opoziční zastupitelé se poprvé o záměru stavět novou budovu radnice dozvídají z návrhu rozpočtu na rok 2010, kde se mezi stovkami jiných položek objevuje "Projektová příprava Centra Palmovka - 60 milionů Kč ". Návrh schválen nebyl a částka skončila v účelové rezervě.
 

Únor 2010

Starosta Josef Nosek se sešel se zástupci všech politických klubů a prezentoval jim zá měr stavby n ové radnice s hypermarketem v několika variantách.

Varianta A
náklady na realizaci: 691 795 628 Kč
celková plocha: 34 240 m2
komerčních plocha: 14 722 m2
plocha radnice: 5 790 m2, (cca 20% z celkové plochy)
výnosy: 55 191 120 Kč ročně
návratnost investice (ROI): 7,98 % ročně

Varianta B
náklady na realizaci: 840 960 624 Kč
celková plocha: 41 765 m2
komerční plocha 19 882 m2
plocha radnice: 6 728 m2 (cca 17 % z celkové plochy)
výnosy: 83 055 120 Kč ročně
návratnost investice (ROI): 9,88 % ročně

Varianta C
náklady na realizaci: 996 609 766 Kč
celková plocha: 45 731 m2
komerční plocha: 19 645 m2
plocha radnice: 7 020 m2 (cca 15 % z celkové plochy objektu)
výnosy: 82 315 680 Kč
návratnost investice (ROI): 8,26 % ročně

Zároveň byly na jednání zastupitelstva představeny první vizualizace zeleného obchodně společenského a správního centra Centrum Palmovka od Ing. arch. Jiřího Ehla.

(zdroj: www.drahan.chabry.cz/)

zdroj: http://www.arch.cz/ehl/?1100390001810084730017336

 

Březen 2010

V březnovém čísle radničního měsíčníku Osmička prohlásil tehdejší starosta Josef Nosek, že o projektu by mělo rozhodnout budoucí vedení radnice vzešlé z komunálních voleb. Náklady na projekt jsou odhadovány na 800 milionů korun, návratnost činí 11 let.

Ten samý měsíc (19. 3.) bylo vypsáno výběrové řízení s názvem "Centrum Palmovka - Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb" formou soutěžního dialogu. Tato forma veřejné zakázky je určena pro zadávání veřejných zakázek se zvláště složitým předmětem plnění, kdy zadavatel není schopen přesně vymezit technické, právní nebo finanční požadavky na plnění veřejné zakázky, a pokud není možné použít jiný typ výběrového řízení. Předpokládaná hodnota zakázky je přes 1 miliardu korun bez DPH. Administraci veřejné zakázky zajišťuje advokátní kancelář Rowan Legal, s níž MČ Praha 8 uzavřela smlouvu na právní poradenství v hodnotě do 1,6 milionu korun.
(viz zadávací dokumentace k veřejné zakázce stavby nové radnice na Palmovce,)

Ve veřejné zakázce podali nabídku tři uchazeči: Sdružení Centrum Palmovka, Sdružení zájemců pod vedením společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o. a Metrostav Development a.s.

Dne 29. 3. MČ Praha 8 vyhlásila výběrové řízení na tzv. koncesní projekt, který měl přesně specifikovat technické, právní, provozní a obchodní aspekty Centra Palmovka, a zároveň měl radním poradit, zda projekt Centra Palmovka realizovat jako koncesní projekt nebo klasickou veřejnou zakázku. Výběrové řízení vyhrála advokátní kancelář Rowan Legal, za 70tistránkový dokument zaplatila radnice téměř pět milionů korun. Hotový koncesní projekt byl Radě předložen na konci dubna, to už ale bylo výběrové řízení na realizaci Centra Palmovka vyhlášeno.
 

Květen 2010

MČ Praha 8 požádala Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemků pro stavbu nové radnice. V této žádosti předložila projekt Ing. arch. Jiřího Ehla, o kterém ale MČ věděla, že se nebude realizovat. 
(zdroj: drahan.chabry.cz)

 

Červen 2010

radničním měsíčníku Osmička starosta Josef Nosek - tři měsíce po vypsání výběrového řízení - informuje občany o záměru postavit kulturně obchodní centrum s radnicí na Palmovce. Dle jeho slov se počítá s kinem a sportovním vyžitím: v zadání pro budoucího realizátora však požadavek na kino městská část neuvedla a prostory pro sportovní vyžití nejsou nijak konkrétně specifikovány.
 

Srpen 2010

Názory jednotlivých politických klubů na výstavbu nové radnice jsou zveřejněny v měsíčníku Osmička.

 

Září 2010

Během 14 dnů od podání nabídek vybrala hodnotící komise dne 2. 9. vítěznou nabídku. Výběrové řízení vyhrál Metrostav Development a.s.

Na jednání zastupitelstva 22. září 2010 (tři týdny před volbami a deset minut před hlasováním) byl prezentován vítězný návrh firmy Metrostav Development a. s. Zastupitelům byla představena pouze hrubá objemová studie a vnější vizualizace. Zastupitelé neměli k dispozici ani projekt, ani informace o vnitřních dispozicích. Hypermarket byl nahrazen o něco menším supermarketem. Obyvatelé Prahy 8 nebyli o průběhu tendru informováni.

Celková plocha budovy se oproti původním návrhům zmenšila na 35 655 m2, prostory pro radnici narostly na 9 675 m2, tedy na cca 27 % z celkové plochy. Cena se zvýšila na 1 182 764 110 Kč bez DPH a výnosnost investice klesla na 4,3 % ročně. Slibované plochy pro sportovní vyžití tvoří 2 % plochy (dle slov investora se bude jednat hlavně o prostor pro fitness aktivity, v zadání byl požadavek na zajištění takových sportovních aktivit, které v okolí Palmovky nejsou k dispozici).

Stavba nového sídla radnice byla schválena o jediný hlas. Projekt Centra Palmovka neměl dostatečnou podporu ani uvnitř ODS. Rozhodující třiadvacátý hlas dodal Václav Musílek z Nezávislých pro Prahu (dříve ODS, později Nezávislí, Nezávislí pro Prahu, Strana důstojného života, Nezávislí demokraté Vladimíra Železného, nyní Volba pro Prahu 8).

zdroj: čtk

TOP 09 v rámci své předvolební kampaně projekt kritizuje a navrhuje jiný postup. Stavbu radnice vidí jako zbytečnou, jako možné sídlo úřadu navrhuje např. Palác Svět. Matěj Fichtner (dnes již bývalý radní TOP 09) svůj nesouhlas s projektem vyjádřil na zastupitelstvu rozvinutím transparentu "Stavební dobrodružství radnice za všechny prachy. Rychleji, než si myslíte...". V listopadu 2011 je text "Nová radnice Prahy 8 - investiční projekt s mnoha otazníky" z webových stránek TOP 09 odstraněn. Kromě TOP 09 projekt nepodpořila CŠSD a Strana Zelených.
(zdroj: drahan.chabry.czlidovky.cz)

Stavba se dostává do seznamu kauz Praguewatch. Kritický článek se objevuje i v Reflexu.

 

Říjen 2010

Dne 15. 10. byla podepsána Smlouva o výstavbě a poskytování služeb mezi MČ Praha 8 a a.s. Metrostav Development.
 

Leden 2011

Vznik akciové společnosti Centrum Palmovka, zřízené a 100% vlastněné Městskou částí Praha 8. Akciová společnost má zaštítit přípravu a realizaci projektu, proto na ni byla převedena veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o výstavbě. V kontrolní radě jsou dva zastupitelé za ODS a jeden za TOP 09. Radnice si nechává zpracovat ekonomickou studii od firem LONGEA a Newton Business Development.

 

Únor 2011

Spuštěny webové stránky projektu novapalmovka.cz. s vizualizacemi stavby. Webové stránky jsou jediným oficiálním informačním zdrojem o celém projektu, provozuje je investor Metrostav Development. Na dotazy zaslané na uvedené kontaktní adresy nikdo z Městské části Praha 8 nereaguje. Starosta MČ Praha 8 Jiří Janků ve svém vyjádření odmítá nést za tento informační zdroj zodpovědnost.

zdroj: http://www.novapalmovka.cz

 

Červen 2011

Jednání o půjčce pro akciovou společnost Centrum Palmovka ve výši 1,2 miliardy Kč je pro technickou chybu ve smlouvě odloženo na září.
Ve stejné době místostarosta Ondřej Gros (ODS) odmítá na jednání zastupitelstva jakoukoliv diskuzi s občany, protože je údajně zcela zbytečná. 

 

Září 2011

Zastupitelstvo schválilo převod 1,2 miliardy Kč z veřejného rozpočtu na a.s. Centrum Palmovka.

Na oficiálním webu Centra Palmovka byla zveřejněna 70tistránková smlouva o výstavbě bez 12 příloh a s vyretušovanými cenami za jednotlivé části plnění.

O.s. 8jinak! uspořádalo veřejnou debatu na téma nové radnice a obchodního centra, kromě zástupců ODS se jí zúčastnili představitelé všech uskupení zastoupených v zastupitelstvu Městské části Praha 8.

 

Leden 2012

V dozorčí radě akciové společnosti Centrum Palmovka nově zasedají členové ČSSD Karel Šašek a Roman Petrus a člen TOP 09 Jakub Čáp.

 

Březen 2012

O. s. 8jinak! uspořádalo veřejnou debatu o rozvoji Palmovky, na níž architekt Josef Pleskot mluvil i o plánované stavbě radnice s obchodním centrem. Pozvaní zástupci Městské části Praha 8 se debaty nezúčastnili.

 

Duben 2012

Nezávislá iniciativa Naši politici natočila o Centru Palmovka třídílnou reportáž, která shrnuje nejproblematičtější aspekty celého procesu i samotného projektu. Oslovení koaliční politici Městské části Praha 8 (ODS a TOP09) seodmítli k projektu vyjádřit.

 

Červenec 2012

Územní řízení k umístění stavby bylo zahájeno dne 3.7. 2012

Z dozorčí rady Centra Palmovka a.s. je odvolán Roman Petrus  (ČSSD), jeho místo zaujal člen Volby pro Prahu Jiří Vítek. Je to již třetí personální změna v dozorčím orgánu během existence akciové společnosti. Za opoziční ČSSD v něm zůstává Karel Šašek.

 

Srpen 2012

Proběhlo veřejné projednávání k územnímu rozhodnutí. Proti návrhu na umístění stavby podala námitku čtyři občanská sdružení, která jsou účastníky řízení.

Září 2012

Dozorčí rada Centra Palmovka a.s. se rozrostla o další členy: JUDr. Vítězslava Jaroše (KSČ), Mgr. Zuzanu Knoblochovou (TOP09) a Bc. Jaroslava Slobodníka (ODS). Kromě Strany zelených mají své zastoupení všechny politické strany.  Mzdové náklady na dozorčí radu a představenstvo činí cca 300.000,- měsíčně.

 

Říjen 2012

Člen představenstva Filip Štrobich (TOP09) byl nahrazen Mga. Petrem Kocourkem (TOP09).

Prosinec 2012

18. 12 2012 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby Centra Palmovka, účastníci řízení měli možnost odvolat se do 10.1. 2013. Námitky všech občanských sdružení byly zamítnuty. V zákonné lhůtě se odvolala dvě občanská sdružení - 8jinak! a Osmička sobě.

 

Leden 2013

Karel Šašek (ČSSD) na vlastní žádost končí v dozorčí radě akciové společnosti Centrum Palmovka.

Akciová společnost Centrum Palmovka musí zrušit veřejnou zakázku na technický dozor investora, protože ve výběrovém řízení obdržela neprovnatelné nabídky a tendr tak nebylo možné řádně vyhodnotit.

Duben 2013

Členem dozorčí rady akciové společnosti Centrum Palmovka se stává Libor Volný (ODS).

Květen 2013

MČ Praha 8 musela již podruhé zrušit výběrové řízení na Technický dozor investora na stavbu Centra Palmovka kvůli netransparentně napsaným zadávacím podmínkám.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže zahájil v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavbu a provoz Centra Palmovka správní řízení.

Městská část Praha 8 již dvakrát zamítla žádost o zveřejnění cen ze smlouvy na stavbu a provoz Centra Palmovka s odkazem na obchodní tajemství.

 

Červen 2013

Z představenstva Centra Palmovka a.s. byl odvolán MgA. Petr Kocourek (TOP09), nahradil ho Ing. Jiří Jakeš.

Centrum Palmovka a.s. již podruhé zrušila veřejnou zakázku na výběr technického dozoru investora, neboť zadání obshovalo netransparentní hodnotící kritéria a Úřad na ochranu hospodářské soutěže vydal předběžné opatření - zákaz uzavřít smlouvu s případným vítězem tendru.

Naše občanské sdružení zveřejnilo právní analýzu smlouvy na stavbu a provoz Centra Palmovka, která potvrdila, že tato smlouva je pro Prahu 8 v řadě ustanovení nevýhodná.

Červenec 2013

Centrum Palmovka získalo územní rozhodnutí, námitky všech účastníků řízení byly zamítnuty. Z textu rozhodnutí vyplývá, že stavba počítá s dopravní obslužností zprůjezdněním ulice Na Žertvách směrem na Balabenku. Kapacita komunikace je plánována na 20.000 aut denně.

Rada Městské části Praha 8 ustavila pracovní skupinu pro kontrolu dokumentace a dohled nad přípravou zahájení stavebních prací. Složení skupiny je neveřejné, o její činnosti nelze dohledat žádné informace.

Říjen 2013

Městská akciová společnost Centrum Palmovka a.s., která má řídit stavbu Centra Palmovka, je dotázána na výroční zprávu a na zpoždění stavby vůči harmonogramu včetně případných sankcí, předseda představenstva Jan Kovařík odmítá na dotaz odpovědět. Zároveň Městská část Praha 8 již po čtvrté odmítá zveřejnit cenovou nabídku společnosti Metrostav - správní řízení v tuto chvíli již trvá rok.

Prosinec 2013

V radničním měsíčníku Osmička odpovídají zastupitelé Prahy 8 na dotaz na aktuální stav projektu Centra Palmovka. Zastupitelé za ODS, TOP09, KSČ a Volbu pro Prahu 8 obviňují ze zpoždění občany Prahy 8.

 

Leden 2014

Na zasedání zastupitelstva Magistrátu hl. města Prahy nebyl schválen převod pozemku na akciovou společnost Centrum Palmovka a.s. Předeseda představenstva Jan Kovařík opět odmítl odpovědět na dotaz na hospodaření společnosti Centrum Palmovka a.s. Na tentýž dotaz odpověděla Městská část Praha 8, ať jej směřujeme na Centrum Palmovka a.s.

Únor 2014

Ke způsobu, jakým Praha 8 vybrala nejvhodnější nabídku v tendru na stavbu nové radnice se vyjádřila Česká komora architektů - označila jej za netransparentní, s nejasnými kritérii i způsobem hodnocení. Praha 8 získala po třech letech stavební povolení, a Centrum Palmovka se reálně začalo stavět. Zároveň Praha 8 po čtvrté odmítla zveřejnit kompletní smlouvu na stavbu a provoz Centra Palmovka. Současně Centrum Palmovka a.s., akciová společnosti zřízená Prahou 8 která na stavbu nové radnice dohlíží, odmítla v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím poskytnout další informace (např. výroční zprávu o hospodaření, způsob nominování dozorčí rady, smlouvy s dalšími subjekty apod.).

Duben 2014

Praha 8 uzavřela smlouvu na technický dozor investora na stavbu nové radnice - na třetí pokus (předchozí dvě výběrová řízení musela zrušit), bez otevřeného výběrového řízení, a za třetinu skutečné ceny požadovaného plnění.

Červen 2014

Praha 8 dostala od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže pokutu 500.000 korun za chyby v tendru na stavbu nové radnici, proti rozhodnutí se odvolala. Radnice Prahy 8 realizovala veřejnou zakázku za 2.000.000 korun na reklamní kampaň na novou radnici - v době, kdy je budova rozestavěná a s dokončením se počítá až za dva roky. Zakázku získala firma bývalého mediálního stratéga ODS Jiřího Chvojky, jednotlivé položky ve smlouvě (tisk plakátů, provoz webových stránek) jsou předražené o desítky až stovky tisíc korun. Nová radnice je propagována jako ryze komerční centrum, nikoliv jako centrum veřejných služeb za veřejné prostředky. Akciová společnost Prahy 8 Centrum Palmovka a.s., která novou radnici staví a bude ji provozovat, opakovaně odmítla poskytnou informace o své činnosti. 8jinak! proto podalo správní žalobu.

Květen 2015

Skupina architektů vystupujících pod značkou Archwars natočila 15minutové video o problematické stavbě nové radnice z hlediska architektonického, urbanistického i ekonomického. Video najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=-8eqxdLh7HM&t=4s

Říjen 2015

Správní soud zamítl naši žalobu na Centrum Palmovka a.s. pro neposkytování ifnormací, protože bývalé představenstvo lživě uvedlo, že nám byly informace poskytnuty a že jsou veřejně přístupné. Proti zamítnutí žaloby jsme se odvolali a čekáme na konečný verdikt soudu.

Prosinec 2015

Úřad na ochranu hospodářské soutěže potvrdil pro Prahu 8 pokutu za netransparentní a diskriminační výběrové řízení na stavbu nové radnice, pokuta byla snížena z původních 450.000 na 150.000 korun.

Leden 2016

Tématu Libně i nové radnici se věnovala reportáž České televize v rámci cyklu Občanské noviny, reportáž najdete zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10800462866-obcanske-noviny/216562248...

Nové vedení Prahy 8, vzešlé z voleb v roce 2014 (koalice ČSSD, ANO a Strana zelených) na základě pochyb o platnosti smlouvy a majetkových vztazích stavbu nové radnice zastavilo. V současné době se kolem projektu vede několik soudních sporů o určení vlastnictví (MHMP) či zastavené platby (Metrostav Alfa s.r.o.). Radnice Prahy 8 ke kauze zveřejnila řadu dokumentů - viz zde http://www.centrumpalmovka.eu/54-podstata_problemu_pozastaveni_vystavby_.... Zároveň další posudky a analýzy ukázaly na předraženost stavy a problematickou smlouvu o stavbě a provozu budovy, která zavazuje Prahu 8 na 25 let.

Aktuálně se nedá odhadnout, jakým způsobem se bude kauza dál vyvíjet. Podle dosavadních vyjádření a aktivit Prahy 8 se lze domnívat, že nové vedení radnice o rozestavěnou budovu nemá zájem, a že se bude snažit najít pro Centrum Palmovka nového majitele. Zároveň se tak bohužel zbavuje možnosti podobu a funkci Palmovky výrazněji ovlivnit.

 

 

Kauzu dále sledujeme a přehled postupně aktualizujeme.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky