Vize pro Palmovku - veřejná debata nad výsledky participace

Srdečně vás zveme na prezentaci výsledků participačních setkání občanů, architektů a zástupců městské části Praha 8, které proběhly na podzim v roce 2013. Cílem těchto setkání bylo zhodnotit současný stav a definovat požadavky či představy o rozvoji Palmovky z pohledu obyvatel.

vize_2.jpg

 

Na základě těchto představ a za účasti odborníků by měla být pro Palmovku vypsána ideová urbanistická soutěž. Ta je předpokladem k tomu, aby se území rozvíjelo koncepčně, udržitelně, a v souladu s potřebami těch, kteří tu žijí - nikoliv jen podle přání developerů.

Kromě dosavadních výsledků participace k Palmovce vám tým architektů a urbanistů představí možnosti a průběh urbanistických soutěží, součástí setkání bude i veřejná debata. Záznam participačních setkání včetně grafických schémat si zatím můžete přečíst zde.

 

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky