Proč nebude v Ládví bazén a proč místostarosta Gros nemluví pravdu

Praha 8 musela zrušit výběrové řízení na rekonstrukci koupaliště v Ládví za více než 50 milionů korun.

Při vysvětlování tohoto kroku veřejnosti použil místostarosta Ondřej Gros (ODS) opět řadu nepravd a mystifikací. Neúspěch výběrového řízení svaluje  na „bariéry v podobě zákona o veřejných  zakázkách“, podle dostupných informací však byla chyba jednoznačně na straně zadavatele, tedy Prahy 8.

Místostarosta Gros tvrdí, že „ opět jsme narazili na zákon o veřejných zakázkách. Nejlevnější firma, a tudíž ze zákona jediná možná předložila termín zhotovení, který je pro nás zcela neakceptovatelný“. Zákon však  nic takového neukládá. Zadavatel může zadat více hodnotících kritérií a nemusí soutěžit pouze a jenom na cenu - což na radnici dobře vědí, proto v této zakázce měli hodnotící kritéria dvě, cenu a kvalitu návrhu.

Dále pan Gros tvrdí, že „po každém, byť triviálním dotazu, musíme nastavit novou lhůtu pro zpracování nabídek“. Ani to není pravda, lhůtu na podání nabídek musí zadavatel prodloužit pouze tehdy, pokud by se zodpovězením dotazu výrazně rozšiřoval okruh potenciálních dodavatelů (nehledě na to, že pokud se potenciální uchazeči ptají na nejasnosti v zadání, žádné „nabídky“ ještě radnice nemá k dispozici).

Ostatně neuvěřitelných 46 žádostí o dodatečné informace svědčí o tom, že zadání bylo zpracováno nekvalitně a uchazeči nevěděli, jak mají své nabídky sestavit.

Praha 8 uvádí, že tendr musela zrušit, protože vítězný uchazeč nabídl neakceptovatelný termín zahájení a dokončení stavebních prací.

Výběrové řízení bylo vypsáno v dubnu letošního roku. Praha 8 předpokládala začátek realizce stavby na srpen 2014 a v zadání výslovně uvedla, že  práce mohou být posunuty podle toho, kdy bude ukončeno zadávací řízení (zadavatel tak mimo jiné poněkud nepochopitelně požadoval, aby stavební práce byly realizovány v podzimním a zimním období).

bazen_fcb.jpg

Protože se výběrové řízení protahovalo, byly obálky s nabídkami otevřeny místo 1. srpna až  23. září a smlouva s vítězným uchazečem by tak byla podepsána nejdříve v říjnu. Předání staveniště v srpnu tak bylo naprosto nereálné – přesto tento termín Praha 8 v zadání ponechala. Vítězný uchazeč logicky nabídl realizaci s přiměřeným posunem a předáním staveniště v lednu roku 2014. Praha 8 však o takové nabídce tvrdí, že je „zcela v rozporu s původním záměrem“  a že „dílo by již nemohla užívat veřejnost“ – a řízení v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách zrušila. Pokud však nabídka nesplnila zadání, proč ji Praha 8 v souladu se zákonem z tendru nevyloučila, a nepokračovala dál?

Podtrženo sečteno – Praha 8 na jednu z nejdůležitějších investičních akcí vyhlásila špatně zadané výběrové řízení, bez ohledu na časovou prodlevu trvala na nesmyslných zadávacích podmínkách, odmítla přidělit zakázku vítěznému uchazeči a ve finále tendr v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách zrušila.

Jak asi dopadne stavba Centra Palmovka, která je přibližně 20x dražší a nesrovnatelně náročnější, než rekonstrukce bazénku mezi paneláky?

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky