Palmovka jinak - výstupy participačního projektu

S radostí vám představujeme výsledky více než půlroční snahy – výstupy projektu Palmovka jinak.

Projekt běžel od září 2013 do června 2014, a jeho cílem je vypsání ideové urbanistické soutěže pro oblast Palmovky a dolní Libně. Výsledek soutěže  bude závazný, územně plánovací  podklad pro další rozvoj lokality. Věříme, že transparentně zadaná a odborně vedená soutěž pod hlavičkou České komory architektů může Palmovce zajistit smyslupný a dlouhodobý  rozvoj, namísto  současného nekoncepčního zastavování území v režii jednotlivých developerů. Podrobnosti o projektu se dozvíte zde.

Projekt byl koncipován jako participační: zapojili jsme do něj širokou veřejnost, komunální politiky (zapojili se zástupci TOP09, ČSSD, Strany zelených, KSČM a ANO), architekty a urbanisty.

Nyní nás čeká řada jednání se zástupci Institutu pro rozvoj Prahy, a s představiteli politických stran.

 

lavicka_rez.png     Palmovka - místo s potenciálem, které potřebuje pozitivní a dlouhodobu vizi rozvoje

 

Výstupy projektu Palmovka jinak tvoří několik souvisejících dokumentů:

Úvod shrnuje základní principy a cíle projektu.

Vyhodnocení participace popisuje průběh a výsledky participace s aktivní veřejností. Obsahuje hodnoty a problémy současného stavu území, preferované aktivity a charakter budoucího stavu, i vnímaná rizika změn. Obsahuje i nástin, jak s výstupy v návrhu pracovat.

Soutěž - jak na ni a na co si dát pozor - text architektů Petra Klápštěho a Ley Dostálové popisuje důležité aspekty přípravy soutěže a vybírá to podstatné vzhledem k charakteru řešeného území a problematiky. Autoři navrhují jak konkrétně soutěž zpracovat, a předkládají předvyplněný vzor soutěžních podmínek, který bude Praze 8 k dispozici, pokud bude soutěž vypsána.

Historie a genius loci  - čtivý tex architekta Martina Klody o historickém vývoji území, kulturních stopách vytvářejících genius loci, vlivech formujících podobu čtvrti, a vztazích ovlivňujících význam a pozici Palmovky jako lokálního centra.

Vztahy, souvislosti, východiska - úvaha architekta Lukáše Vacka přibližuje deset významných urbanistických faktorů, které vývoj Palmovky ovlivnily a dále předurčují – vypořádání se s nimi bude klíčem k úspěchu při navrhování urbanistické vize. Text definuje určitá východiska pro urbanistickou soutěž.

Přejeme příjemné čtení a děkujeme těm, kteří se aktivně zúčastnili participačních setkání, i těm, kteří projevili zájem či podporu projektu na našich webových stránkách či osobních setkáních.

Pokud chcete společné snažení podpořit i nadále, kontaktujte kandidáty do podzimních komunálních voleb na Praze 8, a žádejte je o podporu urbanistické soutěže pro Palmovku a dolní Libeň.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky