Palmovka jinak - 1. setkání!

 

Rádi bychom vás, kteří máte zájem a chuť, pozvali na první participační setkání k projektu Palmovka jinak.

Setkání proběhne 9. 10. od 19:00 v libeňské Sokolovně. Společně se zamyslíme nad možným budoucím vývojem Palmovky, nad potenciálem území i jeho riziky. Budeme debatovat o tom, zda pro nás Palmovka a její okolí představuje hodnotu a zda může být příjemnou a přátelskou částí města, nebo zda je jí souzeno zůstat nevábnou křižovatkou. Bude nás zajímat, jaké aktivity a služby by si občané na daném místě přáli, a co ze stávající "nabídky" naopak mohou postrádat.

Výstupy z tohoto setkání zpracují architekti a urbanisté a společně je pak budeme prezentovat veřejnosti a zástupcům městské části Prahy 8 na dalším setkání.

Kapacita sálu je bohužel omezena, proto prosíme potvrďte vaši účast na email 8jinak@gmail.com.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky