Libeň objektivem Davida Kumermanna a Václava Vašků

Projekce fotografií s besedou ve středu 13. října 2021 v 18:00 v galerii Světova 1.

Libeň jako historické město, Libeň jako Pražská čtvrť, Libeň jako rozvojové území. Tento večer představí své práce dva fotografové, kteří v Libni žijí a tuto lokalitu průběžně zachycují na svých snímcích. David Kumermann Libeň fotografuje kontinuálně od roku 2005. Lákají ho lidé a místa spíše zastrčená, která postupně objevuje a čeká na správný moment k fotografování. Václav Vašků Libeň fotí 12 let a zajímá ho na ní především místní Genius loci spjatý s Automatem Svět, Libeňským plynojemem a mrtvými rameny Vltavy, které tu spolu s říčkou Rokytkou tvoří malebné poloostrovy. 

Každý z nich má 30 minut na promítnutí vlastního výběru fotek a vyprávění o proměnách čtvrti.

Moderuje Terezie Nekvindová

David Kumermann

Vystudoval bakaláře na Institutu základů vzdělanosti, magisterská Mediální studia na Fakultě sociálních věd a obor fotografie na FAMU, v ateliéru u profesora Pavla Diase. Semestr studií strávil na Bezalel Academy v Jeruzalémě. Ve své volné tvorbě pracuje na rozsáhlých dokumentárních cyklech (Masokombinát, Izrael, LA Downtown, Václavák, Libeň, Bleší trh Kolbenova). Zajímají ho témata, na kterých lze pracovat dlouhodobě, postupně objevovat nové aspekty a také počkat na ideální moment k fotografování.

Václav Vašků

Je původně vyučený fotograf, který studoval filozofii na Univerzitě Karlově a fotografii na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Dlouhodobě dokumentuje Černobyl a proměny městské krajiny v Praze.

Besedu spolupořádají galerie Světova 1 a spolek 8jinak! v rámci festivalu Fotograf 2021.

Art Space SVĚTOVA 1

Hledání identity je naším silným prvkem a také pevnou součástí našeho programu. Snažíme se najít prostředky a vytvořit co nejlepší zázemí pro kolektivní imaginaci všech, co se rádi zapojí. Pomocí diskuzí, přednášek, workshopů a dalších kulturních akcí navazujeme vztahy a vzděláváme se. Pokoušíme se do hloubky porozumět tomu, co se děje kolem nás, a svojí reakcí vytvářet naši pozici ve Světě. 

 

8JINAK! je nezávislá iniciativa působící od roku 2011 na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky