Kačírek nebo pryž? Praha 8 neví co s miliardami z privatizace

V prosincové Osmičce položila Strana zelených otázku, která visí ve vzduchu dlouhou dobu: jak naložit s miliardami, které městská část utržila za prodej městských bytů? Ačkoliv privatizace samotná byla a je tématem diskutovaným, o příjmech z ní a jejich použití se mlčí. Nyní je jasné proč.

K otázce se vyjádřili zástupci všech stran zastoupených na radnici a téměř nikdo z nich nedokázal téma konstruktivně uchopit. Nikdo ze zástupců městské části také jasně neřekl, jak vysoké příjmy z privatizace Praha 8 vlastně získala (v roce 2010 byl odhad necelé tři miliardy korun), a jaké částky by měly být investovány. Tak masivní příjem do obecní pokladny si zaslouží promyšlený a dlouhodobý plán, jak s ním naložit – a ten Praha 8 zřejmě nemá.

 

Zástupce ODS Ondřej Gros slibuje nic neříkající „rozvoj a zkulturnění městské části“ (např. investice do parků a prostranství) a do bezpečnosti. To znamená v pojetí ODS další investice do kamerových systémů. Ty stály Prahu 8 od roku 2008 více než 190 000 000,- korun, a přesto se podle dotazníkového šetření téměř 40% občanů necítí na Praze 8 bezpečně. Podle libeňského oddělení Policie ČR navíc nejsou k dispozici žádná data, která by prokazovala, že kamerové systémy mají na snížení kriminality vliv. Namísto strategie, jak naložit s prostředky v řádu miliard, nabízí ODS jednotlivosti – park U koule a kamery. Příspěvek ukončuje Ondřej Gros informací, že o příjmech z privatizace rozhodne další zastupitelstvo. Strana, která stála u privatizace minulá dvě volební období,  se tak zříká odpovědnosti za to, jak bude s miliardovými zisky naloženo.

Předseda ČSSD Karel Šašek zpochybňuje investování „desítek milionů“ do kamerových systémů (jsou drahé a jejich efekt je sporný) i do rekonstrukcí a provozu koupališť (mají efekt, ale jsou drahá a jejich provoz nebude z čeho financovat). ČSSD tedy ví, kam by příjmy plynout neměly, ale alespoň rámcovou představu, kam plynout mají, nesděluje – místo toho nabízí řečnické „otázky vyvolávají otázky“ a „je na místě se ptát“.

Zastupitel za KSČM Cyril Čapka jako jediný nabízí konkrétní čísla. Uvádí, že Praha 8 získala za privatizaci bytů přibližně 1 miliardu a 600 milionů korun. Vzhledem k tomu, že stavba Centra Palmovka bude stát Prahu 8 minimálně 1 miliardu a 200 milionů korun,  mohlo by se zdát, že debaty o tom, kam investovat zbytek, jsou ztráta času. Příjmy z privatizace tedy musí být zřejmě vyšší. Pan Čapka také jako jediný ze zastupitelů nabízí alespoň přibližnou koncepci, jak s příjmy naložit – třetinu na běžné výdaje (opravy chodníků apod.), třetinu na investice a třetinu uložit. Investice i uložení v jeho představách splňuje stavba předraženého Centra Palmovka. Tato investice se Praze 8 vrátí nejdříve za 27 let. Jinými slovy – třetina blíže nespecifikované částky padne na běžné výdaje, ostatní prostaví Metrostav.

TOP 09 prostřednictvím svého místopředsedy Jakuba Čápa odmítá investice do něčeho, co bude generovat další náklady, a upřímně přiznává, že městská část není dobrý hospodář. Pan Čáp mluví o nutnosti šetřit náklady a získat další příjmy do rozpočtu. Tento postoj však není součástí  promyšlené představy  jak s finančními prostředky naložit, ale obhajobou Centra Palmovka jejíž koncepci TOP09 v minulé předvolební kampani napadala. Na pěkném příkladu debaty o povrchu dětského hřiště (je lepší kačírek nebo pryž?) ilustruje, že v případě nové radnice není možné se dobrat konsenzu. To jistě není, zvlášť pokud se o to nikdo ani nepokusí. Autor příspěvku navíc zřejmě otázce neporozuměl, neboť nic jiného už jeho text neobsahuje. Dezorientovaný místopředseda TOP 09 navíc nepochopil roli volených zastupitelů a vizi, jak naložit s příjmy z privatizace, požaduje po občanských sdruženích.

Radní za Volbu pro Prahu 8 Václav Musílek sdílí představy ODS – tedy investice do životního prostředí (zde je myšlena údržba zeleně, opravy chodníků, úklid) a poněkud nekonkrétně do „dodržování veřejného pořádku“.  Namísto systémových rozvojových opatření a návrhů akcentuje Václav Musílek běžnou údržbu, která by pro městskou část měla být standardem.  Naopak odmítá vyplýtvat prostředky na „líbivé akce“ (nespecifikuje jaké).

Strana zelených prostřednictvím Petra Vilguse upozorňuje na korupční riziko miliard na obecním účtu a volá po odpovědných investicích, které ale nijak nekonkretizuje. Koncepcí Zelených je „mít koncepci“ a stanovené priority, a do rozhodování o investicích zapojit občany. Konkrétní plány ale ani Strana zelených neuvádí.

 

Téma příjmů z privatizace považujeme v rámci Prahy 8 za důležité, a jako takové si zaslouží, aby se mu zastupitelé a radní dlouhodobě a systematicky věnovali.

Veřejnost by měla vědět, kolik peněz Praha 8 z privatizace vlastně získala (případně kolik peněz do budoucna získá) a jakým konkrétním způsobem s nimi naloží. Oblasti, do kterých budou tyto prostředky investovány, by měly být stanovené jasným a otevřeným způsobem. Pokud by se tak stalo na základě širšího konsenzu koaličních i opozičních stran, mohli bychom se na Praze 8 těšit na kontinuální rozvoj nezávisle na tom, která strana zrovna vyhrála volby.

Vzhledem k programovému prohlášení koalice ODS a TOP 09, která  chce „budovat městskou část úspěšných a zodpovědných občanů, kteří mají aktivní zájem o živou současnost a úspěšnou budoucnost této městské části“, můžeme navrhovat dokonce veřejné debaty nebo participativní rozpočet, ale jsme realisté. Otevřené informování a jasně komunikované vize nám, zodpovědným občanům Prahy 8, zatím budou stačit.

 

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky