Dálnice na Praze 8, již brzy (Tisková zpráva 15.10.2011)

Jedna z posledních možností ovlivnit dostavbu Městského okruhu v oblasti Pelc-Tyrolka — Balabenka — Štěrboholská a tzv. Libeňské spojky se naskytne občanům dne 17.10. 2011, kdy se budou moci zúčastnit veřejného projednávání těchto staveb. Veřejné projednávání bude probíhat od 14,30 v Hotelu Olympik (více informací viz internetové stránky občanského sdružení Auto*Mat http://www.auto-mat.cz/tunel-blanka/strucne-o-blance-2/).
Výstavba Libeňské spojky a Městkého okruhu v oblasti Pelc-Tyrolka — Balabenka — Štěrboholská je velmi kontroverzním projektem, který má podle současných plánů stát 20 miliard korun a jeho přínos pro zlepšení dopravní situace a kvality životního prostředí je, jak ukazuje Magistrátem nově zveřejněná studie EIA, minimálně sporná. Zpracovaný návrh staveb navíc nerespektuje fakt, že tyto dopravní komunikace mají vést hustě obydleným městským prostředím. Velkým problémem zůstává také skutečnost, že většina občanů Prahy 8 se o dostavbě Městského okruhu a Libeňské spojky dozvídá až v těchto dnech.
 Proti záměru výstavby Libeňské spojky a Městského okruhu v oblasti Pelc-Tyrolka — Balabenka — Štěrboholská se staví také celá řada občanských sdružení včetně iniciativy Auto*Mat, občanského sdružení Krocan působícího na Praze 9 a občanského sdružení 8jinak! z Prahy 8. Tato sdružení zpochybňují zejména ekonomickou efektivitu projektu a jeho přínos pro zlepšení kvality života občanů a dopravní situace v jednotlivých částech Prahy.
Člen občanského sdružení 8jinak!, Jan Urban, k tomu uvedl: "Situace je velmi vážná. Realizace tohoto projektu změní zcela zásadním způsobem některé oblasti Prahy 8 a některé z nich zřejmě zcela zničí. Nejvíce nás ale mrzí, že většina občanů, kterých se tato změna dotkne, se o tom dovídá až nyní. Někdo samozřejmě může namítnout, že je to chyba občanů, kteří si informace včas nesehnali. Otázka je ale jiná: skutečně si myslíme, že by se takovýmto způsobem mělo přistupovat k realizace podobně významných veřejných projektů?"

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky