Co má společného becherovka s novou radnicí Prahy 8?

Smlouva se společností Metrostav Development na stavbu Centra Palmovka byla zveřejněna v roce 2010. Radnice Prahy 8 však nezveřejnila 18 příloh, které jsou její nedílnou součástí, a ze smlouvy vyretušovala téměř všechny ceny.

O vymazané ceny jsme v únoru letošního roku požádali podle zákona o svobodném přístupu k informacím Odbor kanceláře starosty Prahy 8, ten je ale odmítl poskytnout.

Podle názoru Prahy 8 jsou ceny nabídnuté ve veřejné zakázkce obchodním tajemstvím.  Ačkoliv je stavba nové radnice plně hrazena z veřejných prostředků, veřejnost nesmí znát např. cenu za návrh budovy, za projektovou dokumentaci nebo za zjišťovací řízení EIA. Cena za tyto činnosti, které jsou standardní součástí každé stavby, je podle Prahy 8 a Metrostavu naprosto ojedinělá, unikátní a tajná - třeba jako receptura na becherovku. A jako taková nesmí být zpřístupněna "třetím osobám".

Tento názor Magistrát hl. města Prahy již třikrát vrátil Praze 8 jako nepřezkoumatelný, Odbor kanceláře starosty však více než půl roku trvá na svém a ceny ze smlouvy odmítá zveřejnit.

Tento postoj je podle našeho názoru v rozporu s dobrými mravy, s principy otevřené státní správy, i ze zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Vytrvalé utajování důležitých informací ze smlouvy neumožňuje veřejnou kontrolu nad nakládáním s veřejnými prostředky, a činí tak projekt Centra Palmovka i nadále netransparentním a nedůvěryhodným.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky