Česká komora architektů o Centru Palmovka

V loňském roce jsme požádali Českou komoru architektů o vyjádření ke způsobu, jakým Praha 8 vysoutěžila stavbu nové radnice. Zakázka na návrh, vyprojektování, stavbu a provoz budovy po dobu 20 let byla vypsána v celku, pro jednoho dodavatele. Kritéria, podle kterých byla vybrána nejvhodnější nabídka, nebyla dodnes vysvětlena. Vítězný návrh byl veřejnosti představen až po ukončení soutěže, ostatní návrhy nebyly prezentovány vůbec. K průběhu výběrového řízení se v bulletinu České komory architektů č. 4 vyjadřuje arch. Tomáš Vích.

vich.jpg

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky