Očima architektů

Centrum Palmovka pohledem architekta Andreje Fencla

Stavba nové radnice patří k nejprestižnějším architektonickým veřejným zakázkám. Její přípravě, formulování stavebnímu programu a prezentaci záměru veřejnosti by měla být věnováno úsilí, které by garantovalo kvalitní a racionální řešení s dlouhodobou perspektivou bezproblémového užívání stavby. Budova radnice musí v první řadě důstojně reprezentovat městskou samosprávu před občany, jejímž potřebám jsou úřady uvnitř budovy určeny.

Číst dál

 

Centrum Palmovka pohledem architekta Martíška

Tento kritický list sepsal Ing. arch Martíšek koncem listopadu jako reakci na netransparentní jednání radnice ohledně projektu Centrum Palmovka. Jeho postřehy se týkají jak způsobu zadání veřejné zakázky formou soutežního dialogu, tak postavení architekta Pleskota v celém příběhu a v neposlední řadě i právní a ekonomickou stránkou. Konstatuje zde několik velmi nestandardních postupů, které si zastluhují přezkoumat.

 

Palmovka a okolí pohledem architekta Martina Klody

Dědictvím komunistické totality jsou kusy města ležící ladem, ponechané samovývoji. Dost často nejde o periferie, ale naopak o samotná centra proměněná naneseným balastem v nepříjemné prostředí, které návštěvník co nejrychleji opouští. Jedním z takových míst je Palmovka - potenciální centrum Prahy 8.

Číst dál

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky