K parkovacím zónám na Praze 8

Praha 8 představila výsledky ankety k parkovacím zónám

6. listopadu 2012 se zástupkyně našeho sdružení Pavlína Kalandrová zúčastnila prezentace výsledků ankety "Chcete zónu placeného stání?", na kterou nás jako zástupce veřejnosti přizval místostarosta Prahy 8 a radní pro dopravu, pan Michal Švarc.

Občané Prahy 8 měli možnost po dobu několika měsíců hlasovat o tom, zda chtějí, nebo nechtějí modré zóny placeného stání ve svých čtvrtích Prahy 8. K tématu proběhla červnová debata s veřejností v Karlíně, a prezentace výsledků průzkumu a návrh zón resp. projektová dokumentace z jara 2012, zveřejněná na stránkách MČ P8.

Naše občanské sdružení obecně vítá všechna opatření, která budou snižovat negativní dopady automobilové dopravy na Praze 8. Naše městská část patří dlouhodobě mezi oblasti Prahy nejvíce zatíženými vysokými emisemi škodlivin z dopravy (NOx, polétavý prach), a tato dlouhodobá zátěž se odráží na zdraví nás všech, kteří na Praze 8 žijeme.

 

Fotosoutěž s 8jinak!

NA FACEBOOKU 8JINAK! AŽ DO 18. PROSINCE HLASUJTE PRO NEJOBLÍBENĚJŠÍ FOTO!!!

Téma fotosoutěže je město kolem nás aneb Praha 8 a její plusy a mínusy. Pomozte nám zaznamenat naše město, co se vám na něm líbí a kde spatřujete jeho problémy.

Víc očí víc vidí!!
 
Zde jsou došlé fotky:

Všechny fotografie i s komentáři si můžete také prohlédnout na stránce fotosoutěže.

Jaké alternativy preferují obyvatelé sídliště Střížkov? (výsedky šetření)

V průběhu veřejné debaty se zastupiteli Městské části Praha 8 byly prezentovány také výsledky šetření, jehož cílem bylo zjistit postoje obyvatel sídliště Střížkov k možným alternativám úpravy přilehlých ploch. Anketní lístky vyplnilo 295 obyvatel sídliště. Šetření  ukázalo, že nejpřijatelnější variantou by pro ně bylo využití zelené plochy, kterou hodlá IPODEC využít pro rozšíření parkoviště své techniky, jako veřejnou zeleň s možnostmi sportovního vyžití. Naopak záměry společnosti a stávající vládnoucí koalice u občanů zcela propadly.

Vyhodnocení šetření se ujal sociolog Jan Urban z občanského sdružení "8jinak!", které se spolu se sdružením Střížkov 8 - Náš domov podílelo na zorganizování veřejné debaty se zastupiteli, která se uskutečnila v Kulturním domě Ládví 30. října 2012. Podívejte se na celou prezentaci výsedků šetření.

Fotogalerie - Veřejná debata: Střížkov IPODEC. 30.12.2012

Reportáž ČR Regina o střížkovské debatě

O veřejné debatě o problematickém soužití sídliště Střížkov a areálu IPODEC a o jeho nejisté budoucnosti  si můžete přečíst na stránkách Českého rozhlasu. Debatu, která se konala v úterý 30. října v sále kulturního domu Ládví,  uspořádali s podporou Nadace VIA občanská sdružení Střížkov 8 - Náš domov a 8jinak.

Debata o rozšíření areálu IPODEC na Střížkově

Video ze Zažít Libeň jinak

Zažili jsme Libeň jinak!

V sobotu jsme měli možnost spolu s vámi zažít Libeň jinak. Akci jsme pro vás i pro sebe připravovali po tři měsíce dobrovolnicky, se zastřešením sdružení Auto*Mat. Dílny, kterých jste se měli možnost zúčastnit na náměstí, byla od místních sdružení a jednotlivců. Restaurace a kavárna byly také místní a pro tuto příležitost nám svou kávu, kofolu, pivo a steaky podávaly za nákladové ceny. Buchty a chleba jste si napekli vy sami. Kapely, které hrály na pódiu, jsou personálně spojeny s Prahou 8 a vystupovaly bez nároku na honorář.
Městská část Praha 8 vyšla svým občanům vstříc a poskytla plochy, které má ve správě, bezplatně. Moc děkujeme za vstřícnost úředníků i místostarosty, který akci udělil záštitu.
Nutné náklady spojené s akcí (pronájem pódia, zvukové techniky, dopravního značení a záchodků a odběr elektřina) se nám podaří uhradit díky grantu od Nadace VIA.
Byli bychom rádi, kdyby toto spontánně občany uspořádané setkání bylo inspirací a výzvou pro setkávání lidí i v menším rozsahu v ulicích a na náměstích Prahy 8, účasti na veřejných debatách a zájmu o dění v naší městské části.

Pages

Subscribe to 8jinak RSS

o.s. 8jinak!

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a sousedské slavnosti.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky